אסור להדליק אש בכרמל

06.11.2019

בשל תנאי מזג האוויר והרוחות המזרחיות הערות לא נאפשר הדלקת אש בכרמל עד להודעת עדכון על שינוי במזג האוויר.

עד להודעה חדשה