חשש לשיטפונות במדבר יהודה ודרום הארץ עד יום ג' 21.1 כולל

20.01.2020

על פי התחזית המטאורולוגית קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ודרום הארץ עד יום שלישי 21.1.2020 כולל

חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים בזרימה ברגל וברכב עד לירידה מוחלטת של מפלס המים-סכנת חיים !

אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה,

בשאלות על מסלולים ואתרי טיול מומלץ להתעדכן טרם היציאה לטיול עם מוקד המידע של רט"ג בטלפון 3639*

בנושא מזג אוויר יש להתעדכן באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות .