על פי התחזית המטאורולוגית קיים חשש לשיטפונות במזרח ודרום הארץ

26.11.2019

בימים הקרובים צפוי גשם שעשוי לגרום לשטפונות בנחלים במזרח ובדרום הארץ, חל איסור מוחלט להכנס ברגל וברכב לאפיק נחל בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים - סכנת חיים !

אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה ,יתכן שיסגרו אתרים ומסלולי טיול