הודעה לציבור הציידים והמורשים במפעלים הראויים בעקבות משבר הקורונה

16.03.2020

בוטלו היתרי הצידה הכלליים עד להודעה אחרת בעניין

לציבור הציידים והמורשים במפעלים הראויים שלום,
מתוך תחושת אחריות משותפת ולאור המחויבות של כולנו לשמור על הנחיות משרד הבריאות למניעת התפשטות מחלת הקורונה ולצד ההנחיה שניתנה על ידי ראש הממשלה למעבר למתכונת חירום במגזר הציבורי,

החליט מנכ"ל רשות הטבע והגנים והממונה על חיות הבר לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לסעיף 9 לחוק להגנת חיית הבר-תשט"ו-1955,
ולבטל את היתרי הצידה הכלליים עד להודעה אחרת בעניין.

הנפקת היתרים מיוחדים תעשה רק במידה וחיות הבר גורמות נזק לאדם או לחקלאות. יש לפנות בעניין לפקח האזורי אשר בשטחו מבוקש ההיתר המיוחד.

קטגוריות