פרויקט ים המלח: בחינה מקצועית של אגן שלם

בעקבות שינויים אלו החליטה ממשלת ישראל לתקצב מגוון פעילויות לקידום התיירות ולשימור ערכי הטבע שלאורך חוף ים המלח. רשות הטבע והגנים התבקשה לרכז את נושא שימור העתיקות והשטחים הפתוחים הכוללים ניטור הטבע ופעולות ממשק. הוקם צוות חשיבה (וועדת היגוי) שהורכב מנציגי חטיבת מדע והאקולוגים המחוזיים (דרום ויוש).
הבא