ביובליץ


ביובליץ – נקודת מבט אישית

05.04.2022

בעולם בו גוברים האיומים על בריאותה של הסביבה הימית, עולה השאלה כיצד מנטרים את מצב הים, ובמיוחד את מצב שמורות הטבע בים. לשם כך נועד פרוייקט הביובליץ שבמסגרתו נערכים סקרים ביולוגיים במטרה לתעד את מיני החי והצומח.

קראו על זה