גם הטבע זכאי למים


מערך שיעור בנושא זכות הטבע למים שלו

28.08.2022

נחלים ובתי גידול לחים מספקים מגוון שירותים החיוניים הן לטבע והן לאדם. האדם משתמש בהם לשתייה, לחקלאות, לתעשייה, לפנאי ועוד. מאידך, משאב המים מוגבל וברבות השנים, עם עליית היקף השימוש בו לצרכים שתוארו לעיל, לא נותר ממנו די כדי לקיים את המערכות הטבעיות.

קראו על זה