גן לאומי ירקוןהיום הבינלאומי לשמירה על בתי גידול מימיים 2020

23.01.2020

ביום בתי הגידול המימיים הבינלאומי המצוין כל שנה ב 2.2 נקיים מגוון פעילויות בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים בסופ"ש: 31.1, 1.2, 8.2 הנושא השנה: המגוון הביולוגי - החיים משגשגים במערכות האקולוגיות המימיות.

קראו על זה


היבטים גיאוגרפיים-היסטוריים של אזור מקורות הירקון בתקופה הצלבנית

01.10.2019

ההרצאה עוסקת בשלושה היבטים עיקריים בתולדות אזור מקורות הירקון בתקופה הצלבנית: זיהוי אנטיפטריס בתקופה הצלבנית, זיהוי מירבל ותולדות הנחלה הפיאודלית של מירבל (Mirabel).

קראו על זה
קטגוריות:שש כאלו בכל העולם: ממצא ארכיאולוגי נדיר נמצא בתל אפק

11.09.2019

"מדרגות כארון" מהבמה לאורקסטרה שנבנו כנראה עבור אלי השאול לפי המיתולוגיה היוונית, נמצאו בתל אפק - אנטיפטריס (גן לאומי ירקון). התגלית המדעית-ארכיאולוגית הוצגה לראשונה בכנס מחקרי מגדל צדק שערכו רשות הטבע והגנים, עיריית ראש העין והחברה העירונית מקום בלב. בכנס הוצגה גם הצעה חדשה לשחזור מבצר ה"מירבל" (בגן לאומי מגדל צדק) ואף דובר על שורשיו של השייח' צאדק אל-ג'מאעיני.

קראו על זה
קטגוריות:בשל עבודות לשיקום נחל עינת והפיכת האיזור בין תל אפק – אנטיפטריס לבריכת הנופרים למקבץ של בתי גידול מימיים שונים תוך שחזור נופי עבר, מסלול הטיול שונה במקצת.

מסלול הטיול בגן לאומי ירקון שונה במקצת עקב עבודות פיתוח.

קראו על זה
קטגוריות: