גן לאומי כורזים
חפירות ארכיאולוגיות לצרכי פיתוח בגן לאומי כורזים

01.09.2020

בשנים 2019-20 נערכו מספר חפירות ארכיאולוגיות לצרכי פיתוח בגן לאומי כורזים בגליל התחתון. החפירות, במימון וביוזמת רשות הטבע והגנים, נוהלו על ידי אחיה כהן-תבור מחברת 'דגש ארכאולוגיה תיירותית' באמצעות אוניברסיטת אריאל.

קראו על זה