סיורי משרד התיירות בירושלים


על מתיישבים וגרמנים בירושלים – סיור למושבה הגרמנית בירושלים

קראו על זה

ראשית הנצרות ולידתו של מטביל – סיור לעין כרם

קראו על זה


שכונות ראשונות מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים

קראו על זה