פארק (גן לאומי) נבי סמואל


רעיונות נכונים בזמנם מתגשמים

01.08.2017

יש במקרא כמה אישים שהמשימה שהיו אמורים לעשות, או רצו לעשות, לא צלחה בידם, ואישים אחרים במרוצת ההיסטוריה היו להם מעין תיקון. נבדוק כאן שלושה אישים ידועים שכשלו ושלושה אישים שייתכן שהיו התיקון שלהם. קורח, שמואל הנביא, שאול המלך, מרדכי היהודי, גדליה בן אחיקם ויהודה המכבי

קראו על זה
קטגוריות: