ציד ולכידה – כללי


מכסת רשיונות ציד בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר 

01.09.2023

מכסת רישיונות הציד שנקבעה לתקופת הרישיון שתחל ביום 1.9.24 ותסתיים ביום 31.8.27, תעמוד על 2,618 רישיונות. מתוך מכסה זו, תוקצה לציידים שאינם ותיקים מכסה של 835 רישיונות ציד.

קראו על זה
קטגוריות:

הסבר בדבר הליך קבלת רישיון ציד

05.07.2023

ביום 1.9.2023 תפורסם מכסת רישיונות ציד לתקופת הרישיון הבאה, שתחל ביום 1.9.24 ותסתיים ביום 31.8.27 . מכסת הרישיונות תכלול גם מכסה לאנשים שאינם "ציידים ותיקים", כלומר לאנשים שלא היה בידם רישיון ציד תקף ביום 1.8.17.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות