ציד ולכידה – כללי


מכסת רשיונות ציד בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר 

28.08.2020

מכסת רישיונות הציד שנקבעה לתקופת הרישיון שתחל ביום 1.9.21 ותסתיים ביום 31.8.24 תעמוד על 2,389. מתוך מכסה זו תוקצה לציידים שאינם ותיקים מכסה של 500 רישיונות ציד בלבד

קראו על זה
קטגוריות:

הסבר בדבר הליך קבלת רישיון ציד

16.08.2020

ביום 1.9.2020 תפורסם מכסת רישיונות ציד לתקופת הרישיון הבאה, שתחל ביום 1.9.21 ותסתיים ביום 31.8.24 . מכסת הרישיונות תכלול גם מכסה לאנשים שאינם "ציידים ותיקים", כלומר לאנשים שלא היה בידם רישיון ציד תקף ביום 1.8.17.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות