סרטון - בוקר טוב מגן לאומי ירקון, מתחם תל אפק

29/04/2020

יום עצמאות 2020 בגן לאומי ירקון, תל אפק. רק ציוץ ציפורים....אויר נקי וצלול.....שלווה!! צילמה אדר סטולרו מליחי