הים - הריאה הכחולה של ישראל!

08/06/2022

הים - הריאה הכחולה של ישראל! לחלקנו הוא טבע מופלא לחלקנו הוא מפלט ספורט ופנאי לכולנו הוא מספק חמצן לנשימה מסייע במיתון שינוי האקלים מעניק הגנה טבעית למצוקי החוף בואו נשמור עליו למעננו ולמען הדורות הבאים עם רשת של שמורות וגנים לאומיים ימיים. סרט שהוצג בכנס בנושא "הים עולה לירושלים", אירוע הדגל של שמירת הסביבה הימית בישראל, שהתקיים באקווריום ישראל בירושלים, שיתוף פעולה בין החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ומינהל התכנון לפרטים: https://www.parks.org.il/new/kenes-yam/