מטיול נכון חוזרים לשלום

04.07.2021

לקראת בין הזמנים מתקיים שיתוף פעולה בין זק"א ורשות הטבע והגנים במטרה להגביר את המודעות לחשיבות שמירה על כללי הטיול הנכון והבטוח