סרטון - מינים פולשים מזיקים לטבע בארץ

28/10/2019

מינים פולשים משתלטים על הטבע בארץ, דוחקים ופוגעים במינים מקומיים של חי וצומח, מזיקים לחקלאות ועלולים להפיץ מחלות.