סרטון - מקומי בטבע

08/22/2018

בתכנית מקומי בטבע משתתפים בני נוער הגרים בסמיכות לגנים לאומיים ושמורות טבע, הם לומדים ומתנדבים בטבע