סרטון - מקומי בטבע

08.10.2019

בתכנית מקומי בטבע משתתפים בני נוער הגרים בסמיכות לגנים לאומיים ושמורות טבע, הם לומדים ומתנדבים בטבע