סרטון -ניסוי הידרולוגי בעין לבן

23/01/2017

כחלק מניסוי הידרולוגי, שנועד להבין משמעויות הבנייה הצפויה באיזור רכס לבן על נביעת המעיינות בנחל רפאים, ולאפשר צמצום הפגיעה בטבע, נעשה שימוש מבוקר בחומר נוזלי בצבע ירוק שאינו פוגע בסביבה ובאדם.