סרטון - מבצע בינלאומי נגד הסחר הבלתי חוקי בזוחלים ובבעלי חיים

17.06.2019

יתיר שמיר - ראש האגף להגנת החי והצומח ברשות הטבע והגנים על המבצע הבינלאומי