ABC4354FTydfytd^%$

חינוך, קהילה, התנדבות והדרכה


צילמה הילה לב
team1 - אייקון הדריכו בעצמכם

הדריכו בעצמכם

מדריכים, מורים והורים הכנו לשימושכם בטיול בשטח ובכיתה , מערכי שיעור והדרכה, מצגות, משחקים והפעלות בנושאי שמירת טבע ומורשת.

מידע נוסף
אייקון הדרכה

הזמינו הדרכה מקצועית

ניתן להזמין הדרכה באחד ממרכזי החינוך וההסברה של רשות הטבע והגנים

מידע נוסף
אייקון - התנדבו לטבע

התנדבו לטבע

בואו לקחת חלק במגוון משימות משמעותיות לשמירת הטבע, הנוף והמורשת בישראל: טיפול בבעלי חיים, הדרכת מטיילים בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע ועוד.

מידע נוסף
אייקון - לתת תרומה

תרמו לטבע

הקרן לשמירת הטבע והמורשת הנה עמותה ללא מטרות רווח המסייעת לרשות הטבע והגנים במימוש יעדיה בשימור הטבע, הנוף והמורשת בישראל

מידע נוסף
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$