ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

פקיד היערות של רשות הטבע והגנים


אייקון - תכנית כריתת עצים

תכנית כריתת עצים

פירוט פעולות כריתה והעתקה של עצים בשמורות טבע ובגנים לאומיים

מידע נוסף
אייקון - טופס בקשה לכריתה

טופס בקשה לכריתת עצים

לשם הגשת בקשה לכריתה או העתקה של עצים בתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים יש לשלוח את טופס הבקשה המצורף לפקיד היערות באזור המיועד

מידע נוסף
אייקון טופס ערעור

טופס ערעור על כריתת עצים

הציבור מוזמן ורשאי להגיש ערעור לפקיד היערות הממשלתי במשך 14 יום ממועד הפרסום של תכנית כריתה

מידע נוסף
אייקון דוחות שנתיים

דוחות שנתיים

כללי - הדוחות השנתיים של רשות הטבע והגנים

מידע נוסף
אייקון רישום

נהלי עבודה

מצורפים קבצים - נהלי העבודה של פקיד היערות

מידע נוסף

פקיד היערות של רשות הטבע והגנים – מידע כללי

רשות הטבע והגנים מופקדת על שימורה של המערכת האקולוגית הטבעית בישראל; זוהי חובתה מתוקף החוק. הרשות מחויבת גם לדאוג לבטיחות המטיילים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים ולכן היא נאלצת לעתים לכרות עצים  במקומות רגישים.

​​​​​חוק "הגנת האילנות"

העצים בישראל מוגנים בחוק 'הגנת האילנות' (תשנ"ז-1997) האוסר על פגיעה, כריתה, השחתה וגיזום לא מבוקר של עצים. יחד עם זאת מעת לעת יש צורך לכרות או להעתיק עצים בתוך שמורות טבע וגנים לאומיים מהסיבות הבאות:

  1.  טיפול בעצים המהווים מפגע בטיחותי באתרים קולטי קהל, במסלולי הליכה ובחניונים;
  2.  יצירת אזורי חיץ ותחזוקתם לשם מניעת שרפות, על פי המלצת הוועדה הבין-משרדית לשיקום הכרמל בשנת 2011;
  3. שימור המגוון הביולוגי באמצעות סילוק מיני עצים פולשים (שמקום חיותם הטבעי אינו בישראל) שהגיעו או הובאו לישראל ומסבים בה נזק למינים המקומיים ולבתי הגידול הטבעיים, וכן מיגור מיני עצים מתפרצים (שמקום חיותם הטבעי בישראל, אך גודל אוכלוסייתם עלה בשיעור גבוה עקב פעילות האדם, עד כדי הסבת נזק לבית הגידול ולאורגניזמים אחרים המתקיימים בו).

 לשם כך נתן שר החקלאות לרשות הטבע והגנים בשנת 2011 את סמכויות 'פקיד היערות' בתחומי שמורות הטבע והגנים הלאומיים. מתוקף סמכויות אלה רשות הטבע והגנים מוסמכת לבצע פעולות של כריתת עצים ופעולות להעתקת עצים בתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים. הפעולות הנעשות מתבססות על מחקרים אקולוגיים, ומתבצעות בהנחיה של אנשי מקצוע ובהתאם לתכנית העבודה השנתית המאושרת בידי פקיד היערות במשרד החקלאות.

תשובות על שאלות נפוצות

מה יש לרשות הטבע והגנים נגד עצי אקליפטוס?

אין לה דבר וחצי דבר נגדם. אקליפטוס שגדל במקום מתאים ואינו פוגע בערכי טבע נדירים הוא עץ יער ונוף נפלא, אלא שהוא "מין מעצב סביבה": העלים שלו מכילים חומרים המדכאים צמחים אחרים, ובעזרתם הוא דוחק הצדה צמחייה מקומית. לכן באתרי טבע חשובים רשות הטבע והגנים פועלת לצמצום השפעת האקליפטוס כדי לסייע לצומח הטבעי להתקיים.

אז למה מלכתחילה נטעתם עצי אקליפטוס בנחל אלכסנדר?

עצי האקליפטוס בחולות הגן הלאומי נחל אלכסנדר ניטעו באמצע שנות ה-60, כשהערך האקולוגי של נופי מישור החוף לא היה ידוע. הנטיעות נעשו בעיקר כדי לעצור את נדידת החולות ולייער את הארץ וכך, על בסיס אי-ידיעה, התכסו חולות נחל אלכסנדר באקליפטוסים.

אז זהו, לא יהיו לנו אקליפטוסים בנחל אלכסנדר?

חס וחלילה. מתוך כ-20,000 עצי אקליפטוס שצומחים בגן לאומי נחל אלכסנדר ייכרתו רק כ-400 והם יאפשרו לעצי הבר – חרוב ואלה ארץ ישראלית – ולצמחייה הטבעית להתאושש. אם יהיה צורך יינטעו עצי בר במקום האקליפטוסים.

ואולי כריתת העצים לא תועיל?

מחקרים שנעשו בעבר הוכיחו שסילוק עצי אקליפטוס משפיע לטובה על הטבע המקומי. עם זאת, רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת תל אביב עורכות בגן לאומי נחל אלכסנדר מחקר מדעי שבודק את השפעות כריתת העצים על החי והצומח בסביבה החולית.

מה תאמרו לדבוראים המתפרנסים מעצי האקליפטוס?

הדבוראים (מגדלי הדבורים) טוענים שכריתת האקליפטוסים תפחית את כמות הצוף בשטח. זו טענה חסרת שחר: כוורת ממוצעת זקוקה לשלושה עד ארבעה עצי אקליפטוס לייצור דבש. הכריתה תדלל פחות מחצי אחוז מכלל העצים ובשטח יישארו כ-20,000 עצים לייצור דבש.

נתונים מעניינים

104

שטחי חיץ למניעת שריפות

79 ק"מ

של דרכי יער הוסדרו בכרמל

2800 דונם

שוקמו לאחר השרפה בכרמל

23

אתרים טופלו בגיזום ובכריתה בטיחותית

לכל החדשות

כתבות ענף היער

דרכי ההתקשרות עם פקידי היערות של רשות הטבע והגנים

פקיד יערות ראשי

מרגרטה וולצ'אק


טלפון: 02-5005432

כתובת: רשות הטבע והגנים, רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

פקיד יערות במחוז צפון

נתן אלבז


טלפון: 04-6191331

דוא''ל: forest@npa.org.il

כתובת: שמורת טבע נחל המערות, ד"נ חוף הכרמל

פקיד יערות במחוז מרכז

הראל בן שחר


טלפון: 03-9150411

כתובת: רשות הטבע והגנים, מחוז מרכז, ת"ד 238 ראש העין 4810102

פקיד יערות במחוז דרום

עזרא ששון


טלפון: 08-6280404

כתובת: רשות הטבע והגנים, מחוז דרום, רח' האבות 19 באר שבע 8421507

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$