ABC4354FTydfytd^%$

שומרים על הים


שמירת הטבע בישראל על פני הים ובמצולות

לוגו לתת-קוביה שמורות טבע ימיות

שמורות טבע ימיות

שמורות טבע ימיות למען הים התיכון

מידע נוסף
אייקון גנים לאומיים ימיים.jpg

גנים לאומיים ימיים

הגנה על אתרי מורשת ונוף בים התיכון

מידע נוסף
אייקון ערכי טבע מוגנים בים.jpg

ערכי טבע מוגנים בים

בעלי החיים המוגנים בים התיכון

מידע נוסף
אייקון חדשות מהים.jpg

חדשות מהים

המגזין הימי "בויה"

מידע נוסף
אייקון דגים חכם.jpg

דגים חכם - שומרים על הים

מידע לדייג ועיקרי תקנות הדיג

מידע נוסף
אייקון מעורבות בים.jpg

הסברה ומעורבות בים

פעילויות קהילתיות ויוזמות חינוך והסברה בסביבה הימית

מידע נוסף
אייקון מחקרי ים תיכון

מחקרי ים תיכון

שמירת טבע מבוססת מדע

מידע נוסף
אייקון מפרץ אילת

מפרץ אילת

שומרים על ים סוף

מידע נוסף

משמאל לחלק זה, תוכלו למצוא תשובות על השאלות העיקריות שעלו בעקבות עדכון תקנות הדיג בישראל.

חשוב להדגיש שהתוכן כאן מהווה הסבר בלבד, ואינו מחליף בשום מקרה את הכתוב במסמך "פקודת ותקנות הדיג – 1937" המעודכן וכן במסמך "רישיונות דיג – נוהל".

תוכן זה אינו מחליף את תקנות הדיג המחייבות על פי חוק.

שימו לב: תקנות שלפניהן מסומנות שתי כוכביות (**) הן תקנות מעבר: תקנות אלו תקפות 3 שנים מיום פרסומן, כלומר עד חודש דצמבר 2019. לאחר מכן ייתכן שהן יישארו כפי שהן וייתכן שיוכנסו בהן שינויים.

תשובות לשאלות נפוצות

מי אנחנו?

היחידה הימית, נעים להכיר – לחצו כאן >>

לאיזה דיג דרוש רישיון?

לכל דיג בישראל נדרש רישיון חוץ מלדיג בחכה מהחוף.

יש שני סוגי דיג שנדרש להם רישיון: דיג ספורטיבי ודיג מסחרי (מקצועי).

לשני סוגי הדיג הרישיון הוא רישיון דיג אישי (ליחיד).

לדיג מסחרי מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.

לדיג ספורטיבי ב-4 חכות ויותר מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.

איך מקבלים רישיון?

כדי לבקש רישיון דיג יש למלא את הטפסים המתאימים ולשלוח אותם בדואר לכתובת:

אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת"ד 30, מיקוד 5025001.

אפשר גם למסור את הטפסים במשרדי אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן. את הטפסים ניתן למצוא באתר אגף הדיג: טפסים

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Forms/Pages/default.aspx

מספרי טלפון לבירורים: 03-9485426, 9432*

נתונים מעניינים

18

אנשי מערך האכיפה ביחידה הימית

7

כלי שיט לפיקוח ואכיפה

4.1

אחוזים מהים התיכון של ישראל מוכרזים כשמורות טבע

20

אחוזים מהים התיכון של ישראל מוצעים להכרזה כשמורות טבע

לכל חדשות הסביבה הימית

צור קשר

מוקד מידע ודיווח

לדיווח על חיות בר פצועות, מפגעים ועבירות פנו למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* שלוחה 3


טלפון: 3639*

כתובת: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

תחום הים ברשות הטבע והגנים


דוא''ל: MARINE@NPA.ORG.IL
ratagImg
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X