ABC4354FTydfytd^%$
אייקון דגים חכם.jpg

מידע לדייג

עיקרי תקנות הדיג והודעות לדייגים

מידע נוסף
אייקון מעורבות בים.jpg

היחידה הימית

הסברה ופעילות קהילתית בסביבה הימית

מידע נוסף
אייקון מחקרי ים תיכון

מחקרים ימיים

שמירת טבע מבוססת מדע

מידע נוסף

משמאל לחלק זה, תוכלו למצוא תשובות על השאלות העיקריות שעלו בעקבות עדכון תקנות הדיג בישראל.

חשוב להדגיש שהתוכן כאן מהווה הסבר בלבד, ואינו מחליף בשום מקרה את הכתוב במסמך "פקודת ותקנות הדיג – 1937" המעודכן וכן במסמך "רישיונות דיג – נוהל".

תוכן זה אינו מחליף את תקנות הדיג המחייבות על פי חוק.

שימו לב: תקנות שלפניהן מסומנות שתי כוכביות (**) הן תקנות מעבר: תקנות אלו תקפות 3 שנים מיום פרסומן, כלומר עד חודש דצמבר 2019. לאחר מכן ייתכן שהן יישארו כפי שהן וייתכן שיוכנסו בהן שינויים.

תשובות לשאלות נפוצות

מה תפקיד היחידה הימית?

הים הוא משאב טבע ייחודי ובעל חשיבות עצומה למערך האקולוגי העולמי, לאוויר שאנו נושמים, למים שאנו שותים ולאוכל שאנו אוכלים, וכשהים סובל מניצול יתר כולנו ניזוקים.

תפקידה של היחידה הוא לשמור על דיג בר-קיימא, לנהל נכון את המשאב הימי ולהסתכל על הים בראייה כוללת, בהיותו חלק ממערך אקולוגי רחב יותר.

לחצו כאן לפרטים נוספים על היחידה הימית >> 

אילו יתרונות טומן בחובו הים התיכון עבורנו, בני האדם?

הרשימה ארוכה למדי וכוללת, בין השאר, שמירה על אקלים ממוזג, רזרבות מים להתפלה, חמצן, דגה, חקלאות ימית, מחצבים, תגליות נפט וגז, חומרי טבע נדירים, מקור לתרופות חדשות ועולם גדול ומתפתח של תיירות פנים וחוץ על שלל מרכיבי הנופש, הפנאי והחוויה.

הים התיכון מעניק לישראל רווחה כלכלית, הזדמנויות ואיכות חיים ולמרות זאת – לצערנו רבים מתייחסים למתנותיו כמובנות מאליהן.

איזה שטח מהמים הריבוניים של ישראל מוגדר כשמורות טבע?

תכנית האב לשמורות ימיות במים הריבוניים של ישראל בים התיכון, שהוכנה על ידי רשות הטבע והגנים, נסמכת על פרוטוקול אמנת ברצלונה לשמירה על המגוון הביולוגי בים התיכון והעקרונות המופיעים בנושא "אזורים מוגנים במיוחד והמגוון הביולוגי בים התיכון" ועל אמנת המגוון הביולוגי של האו"ם.

על פי התכנית, היעד הוא הכרזה של 20% של שמורות טבע ימיות בים התיכון. כיום, שמורות הטבע הימיות המוכרזות בים התיכון משתרעות על פני כ-4% מהמים הריבוניים של ישראל, (וחמישית האחוז משטח המים הכלכליים שלה). כ-1.7% נוספים הן שמורות טבע מאושרות. ואם המספר הזה נראה צנוע, כדאי לדעת כי רק לפני שנים ספורות, המספר עמד על 0.3% בלבד. כדאי לציין שלאחרונה עדכנה אמנת המגוון הביולוגי הבינלאומית את היעד לשימור ל-30% אחוזים משטחי הימים והאוקיינוסים בעולם עד שנת 2030.

האם מותר לעסוק בספורט ימי בשמורות טבע ימיות?

הים מהווה כר פורה לפעילויות אנושיות רבות, בהן ספורט ימי. בחלק משמורות הטבע הימיות חל אמנם איסור על שיט ממונע (מידע מפורט ניתן למצוא באתר רשות הטבע והגנים), אך דווקא פעילויות כגון שיט לא מנועי, קיאקים, שנירקול או צלילה – מקודמות בברכה.

למעשה, דווקא בשל היותה של השמורה הימית שטח מוגן שבו עושר של בתי גידול רבים ומגוונים, הרי שחוויית הספורט הימי בה מתעצמת במידה ניכרת לעומת זו שבמרחבים ימיים שאינם שמורות טבע. וחשוב אף יותר: בשל האיסור על שיט ממונע ודיג, שמורות הטבע הימיות הן מרחב בטוח עבור העוסקים בספורט ימי לא מנועי.

לאיזה דיג דרוש רישיון?

כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג למעט דיג בחכה מהחוף, במידה שמתבצע ללא שימוש באמצעי עזר. דיג בחכה שמוטלת מהחוף תוך שימוש באמצעי עזר כלשהו (כל אמצעי חיצוני המשנה את מאפייני הדיג המסורתי מחכה מהחוף, כמו רחפן, עפיפון, מצבר או מנוע חשמלי) מחייב החזקת רישיון בתוקף.

  • יש שני סוגי דיג שנדרש להם רישיון: דיג ספורטיבי ודיג מסחרי (מקצועי).
  • לשני סוגי הדיג הרישיון הוא רישיון דיג אישי (ליחיד).
  • לדיג מסחרי מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
  • לדיג ספורטיבי מכלי שיט המתבצע בעזרת 4 חכות ויותר נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
איך מקבלים רישיון?

כדי לבקש רישיון דיג חדש יש למלא את הטפסים המתאימים בצירוף תמונות פספורט וצילום תעודת זהות ולשלוח אותם בדואר לכתובת:

אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת"ד 30, מיקוד 5025001.

לחלופין, ניתן להגיש בקשה לרישיון דיג באופן מקוון >> בקשה לרישיון דיג אישי – טופס מקוון

ניתן לשלוח את הבקשה גם במייל: daig@moag.gov.il 

מספרי טלפון לבירורים באגף הדיג: 03-9485426, 9432*

איך מחדשים רישיון דיג אישי?

חידוש רישיון דיג מתבצע באופן מקוון באתר משרד החקלאות

>> תשלום אגרת חידוש רישיון דיג אישי

ניתן לחדש רישיון רק לאחר קבלת מספר רישיון ומספר קבלה בדואר.

שימו לב: במידה ורישיון הדיג האישי לא חודש בשנה האחרונה, יש להגיש בקשה לרישיון דיג אישי חדש.

מספרי טלפון לבירורים באגף הדיג: 03-9485426, 9432*

ABC4354FTydfytd^%$

נתונים מעניינים

18

אנשי מערך האכיפה ביחידה הימית

7

כלי שיט לפיקוח ואכיפה

4

אחוזים מהים התיכון של ישראל מוכרזים כשמורות טבע

20

אחוזים מהים התיכון של ישראל מוצעים להכרזה כשמורות טבע

לכל חדשות הסביבה הימית

צור קשר

מוקד מידע ודיווח

לדיווח על חיות בר פצועות, מפגעים ועבירות פנו למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* שלוחה 3


טלפון: 3639*

כתובת: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

תחום הים ברשות הטבע והגנים


דוא''ל: MARINE@NPA.ORG.IL
ratagImg
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$