ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

נגישות


בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים

שביל נגיש באפולוניה - צילמה אתי נפרין

הנגשת הגנים הלאומיים ושמורות הטבע

רשות הטבע והגנים רואה חשיבות רבה בהנגשת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לאנשים עם מוגבלות ומשקיעה מאמצים ומשאבים רבים לצורך כך. ההנגשה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות לבלות בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים ולחוות חוויה דומה, ככל הניתן, לזו שחווים אנשים ללא מוגבלות.

פעולות ההנגשה נעשות תוך פיתוח מושכל וזהיר, על מנת למנוע פגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת המצויים בשטחי השמורות והגנים.

הצהרת הנגישות לאתר האינטרט

>> קישור להצהרת הנגישות של אתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים

תשובות לשאלות נפוצות

איך מפעילים את הכתוביות בסרטון יוטיוב?

הפעלת כתוביות וסרטונים

בסרטונים – ניתן להפעיל כתוביות על ידי לחיצה על הסמליל

צילום מסך – טיפטיול ארבל
מהם העקרונות להנגשת הגנים הלאומיים ושמורות הטבע
 1. נשמרים הערכים של טבע, נוף ומורשת.
 2. הנגישות נעשית תוך פיתוח מושכל התומך במשאב ואינו פוגע בו.
 3. כל תכנון חדש נעשה בהתייחסות לאנשים עם מוגבלות. הגנים הלאומיים ושמורות הטבע הקיימים משודרגים במסגרת הניתן.
מהם התאמות הנגישות שבוצעו בשירות?
 1. פטור מהמתנה בתור – אדם עם מוגבלות המחזיק בתעודה מיוחדת שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון זכאי לפטור מהמתנה בתור. הפטור אינו חל על תור שההמתנה בו היא במכונית.

  Disability certificate
 2. פטור מתשלום דמי כניסה למלווה – מלווה של אדם עם מוגבלות המחזיק בתעודה מיוחדת שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או האגף לשיקום במשרד הביטחון פטור מתשלום דמי כניסה.
  • הפטור ניתן רק אם המלווה נוכח בעת מתן השירות לאדם עם המוגבלות;
  • הפטור אינו חל כאשר השירות כרוך במתן שירות פרטני למלווה (כגון הקצאת מושב, חדר, מקום או שירות אישי מסוים).
 3. כניסה לגנים לאומיים ושמורות טבע עם חיית שירות
  • אדם עם מוגבלות שנעזר בחיית שירות (כגון כלב נחיה) רשאי להכניסה לגנים הלאומיים ולשמורות הטבע. אם חיית השירות אינה כלב נחיה, יש להציג תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית שירות. יש להקפיד שחיית השירות תהיה קשורה ברצועה.
  • על אל האמור לעיל, חל איסור להכניס כלב שירות לגן לאומי עין עבדת ולשמורת טבע עין גדי. יש להשאיר את הכלב בקופה או במיתקן הולם אחר.
 4. סיוע בהתמצאות וקבלת מידע –ניתן לקבל סיוע מאנשי הצוות במקום להתמצאות וקריאה או שמיעה של שלטי הסבר. חלק מהתאמות הנגישות מותנות בתיאום מראש.
 5. אישור מיוחד לכניסה עם רכב לתוך האתר – בחלק מהגנים הלאומיים ושמורות הטבע יותר לאנשים עם מוגבלות להיכנס עם רכבם לתוך האתר (לאזורים שהציבור אינו מורשה להגיע אליהם ברכבו)
  בכפוף לתנאים אלה:
למי ניתן לפנות בשאלות בנושאי נגישות באתרי רשות הטבע והגנים?
 • עדנה זקן – רכזת הנגישות ברשות הטבע והגנים
  טלפון:  02-5005444  פקס:  02-6529232
  דוא"ל: kesher@npa.org.il
  כתובת למשלוח מכתבים:  רשות הטבע והגנים, רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463
 • שאלות הבהרה ופניות בנושא נגישות יש להפנות למוקד המידע בטלפון  3639*
 • בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ניתן להפנות שאלות ובקשות בנושא נגישות אל הקופאי בכניסה.

כתבות ועדכונים

דרכי התקשרות

רכזת הנגישות ברשות הטבע והגנים

עדנה זקן


טלפון: 02-5006235

דוא''ל: edna@npa.org.il

כתובת: רשות הטבע והגנים, רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463

מוקד המידע

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

דוא''ל: MOKED@NPA.ORG.IL

כתובת: רשות הטבע והגנים, רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X