פקח צעיר – חוברת הפעלה לכל המשפחה

תוכנית "פקחים צעירים" נועדה ליצור תחושת שותפות של הילדים עם הטבע והמורשת הישראליים, שחשובים לכולנו, ומקיפה גנים לאומיים ושמורות טבע  מרכזיים בישראל, מתוך כ- 500 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל הארץ.

אודות התוכנית

התוכנית פועלת באמצעות חוברות משימות, שמטרתן לאפשר למשפחות לחקור ביחד, להתבונן בפרטים הקטנים ובעיקר לחוות ביחד את האתרים. החוברות מספקות שאלות לילדים ולמבוגרים בדבר הערכים המיוחדים אותם הם רואים במהלך הסיור.

כדי לענות על השאלות ולבצע את המשימות, נדרשים הילדים להבין ולחשוב ותפקידם של ההורים לסייע בעזרת שאלות מכוונות ורמזים.
בסיום ביצוע המשימות, יקבלו הילדים תג המסמיך אותם כפקחים צעירים.

את החוברת ניתן לרכוש במחיר סמלי
של 10 ₪ בקופת האתרים

במידה והמשימות בוצעו כהלכה אפשר להשתתף בטקס התחייבות ולקבל את התג מיוחד ללא תשלום נוסף.
ניתן להוריד כאן את החוברות ללא תשלום ובמידה והמשימות בוצעו להשתתף בטקס. במקרה זה

עלות של תג היא 6 ₪

ניתן לרוכשו באתר לאחר ביצוע המשימות. הפקת החוברות נעשתה תודות לסיוע נדיב של חנוך ברקת, שנחשף לרעיון כשטייל עם ילדיו בפארקים הלאומיים בארה"ב, ומאז התוכנית פועלת בהצלחה רבה גם כאן בישראל.

חוברות פקחים צעירים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים:

חוברות פקח צעיר - צפון

פקח צעיר בשמורת טבע נחל עיון – חוברת הפעלה לילדים pdf לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי ציפורי – חוברת הפעלה PDF לפתיחת הקובץ
חוברת פקח צעיר בגן לאומי מעין חרוד לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בחמת טבריה – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע תל דן – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע נחל חרמון – בניאס – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי מבצר נמרוד – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע החולה – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע נחל משושים – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי תל חצור – חוברת הפעלה לילדים.pdf לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע גמלא – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע מג'רסה – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר גן לאומי כורזים – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע נחל עמוד – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי מבצר יחיעם – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי ושמורת טבע ארבל – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי בית שערים – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בשמורת טבע נחל מערות – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בחוף הבונים – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי כוכב הירדן – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי בית שאן – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ
פקח צעיר בגן לאומי קיסריה – חוברת הפעלה לילדים לפתיחת הקובץ