ABC4354FTydfytd^%$
אתרים כסביבת לימוד

אתרים כסביבת לימוד

שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל הם מקומות מרתקים ומעוררי השראה, המזמנים פליאה, התפעמות, הנאה, חקר, למידה חווייתית והתוודעות לסיפורי מורשת מרכזיים. רט"ג מיפתה את תחומי התוכן ב- 41 אתרים שבניהולה, וכתבה מערכי שיעור המותאמים לתוכניות הלימודים במגוון מקצועות: מדע וטכנולוגיה, מקרא, מדעי הטבע, אומנות, מולדת חברה ואזרחות, היסטוריה וגיאוגרפיה. מערכי השיעור מופיעים באתר האינטרנט, כחלק מהמידע לגבי כל אתר, והמורים מוזמנים לבוא ולבצע הכנה באתרים, לקראת ביקור והובלת תהליכי למידה של התלמידים בשמורות ובגנים.למערכי השיעור...
מדריך למדריך

המדריך למדריך

כתבנו מדריכים ייעודיים שעומדים לרשות מדריכים האמורים להוביל ולהדריך קבוצות בגנים הלאומיים, ויכולים לסייע לכל מי שמעוניין להדריך באתר. נכתבו עד כה מדריכים לשלושה אתרים: גן לאומי ירקון, גן לאומי בית גוברין (העיר הצפונית) והאתר הלאומי הקסטל, והם כוללים מידע מפורט, תרשימים ומפות, הצעה למסלול הדרכה ופירוט התחנות לאורכו.


ניתן להוריד את המדריכים כאן
טבע זה שם המשחק

טבע זה שם המשחק

אנו מאמינים שחינוך לשמירת טבע יכול להתרחש בכל מקום, ועל ידי כל מי שחינוך וטבע קרובים לליבו. בקובץ 'טבע זה שם המשחק', תמצאו מערכי פעילות המיועדים לילדים ולנוער, ובכל אחד מגוון של משחקים והפעלות. המערכים נכתבו עבור מדריכי נוער, מורים ומורות, גננות, מדריכים חברתיים ומדריכי טיולים. בקבצים תוכלו למצוא רעיונות ומשחקים המתאימים לפעילות בשטח ובכיתה. עזרי ההדרכה כוללים תמונות וכרטיסיות וכבר מעוצבים ומוכנים להדפסה. כנסו "ללוח המשחק" הראשי ובחרו בו את הנושא הרצוי עבורכם. בהנאה!


ابدا اللعب >>


התחילו לשחק
שיקום באר מישור משופע בגן לאומי אשקלון

מערכי שיעור, מצגות וחומרי למידה למורי מערכת החינוך

מערכי שיעור, מצגות וחומרי למידה למורי מערכת החינוך

רט"ג רואה חשיבות רבה בהטמעת נושאים ומושגים בתחומי שמירת טבע, נוף ומורשת בתוך תוכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים, בתיאום עם המפמ"רים הרלוונטיים. בשנים האחרונות שולבו בתוכנית הלימודים במדעי הסביבה המושגים 'זיהום אור' (שמירת שמי לילה טבעיים) ו 'סניטציה', והתווסף המושג 'נופי תרבות' לתוכנית הלימודים בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה. על- מנת לסייע למורים בהוראת מושגים אלו נכתבו מערכי שיעור מפורטים והוכנו מצגות ייעודיות לליווי תהליך ההוראה.


למצגות וחומרי הוראה
עזרים והפעלות בנחל שקמה

עזרים והפעלות

מגוון פעולות ועזרים בהם תוכלו להיעזר בשטח ובקבוצה בנחל שקמה


הקישו כאן

מגוון אפשרויות להדרכה בטבע

imgp1

תכנית “פקח צעיר"

תוכנית "פקחים צעירים" נועדה ליצור תחושת שותפות של הילדים עם הטבע והמורשת הישראליים, שחשובים לכולנו, ומקיפה גנים לאומיים ושמורות טבע מרכזיים בישראל, מתוך כ- 500 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל הארץ.

למידע נוסף
imgp2

מגזין “בשביל הארץ”

בשביל הארץ הוא מגזין בהפקת רשות הטבע והגנים. במתכונתו המודפסת זהו דו-ירחון הנשלח למנויים בדואר, ובמתכונתו הדיגיטלית הוא ידיעון מקוון (ניוזלטר) הנשלח למתעניינים מדי חודש בחודשו

לקריאה נרחבת
imgp3

סרטוני הסברה

רשות הטבע והגנים (רט"ג) אמונה מטעם מדינת ישראל על שני חוקים עיקריים: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה והחוק להגנת חיית הבר. במסגרת WhoWeAre.aspx פורטל זה מאפשר גישה

לצפייה בסרטונים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$