היתרים טפסים ואישורים

היתרים
היתר כללי לגלישה וטיפוס 2018 לפתיחת הקובץ
טופס בקשת רישום לקורס לוכדי נחשים לפתיחת הקובץ
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו – 1955
היתר כללי לציידים בעלי רישיון צייד תקף לכל סוגי הציד, ואשר אין להם הגבלה ברישיונם, לצוד חזירי בר באזורים מותרים, תוקף ההיתר- מיום 01/07/2018 (י"ח תמוז תשע"ח) עד 31/12/2018 (כ"ג כסלו תשע"ט)
לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים – שפן הסלע.pdf לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) מס' 363, תש"ל 1969 – שפן הסלע.pdf
היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) מס' 363 ,תש"ל-1969
לפתיחת הקובץ
מדיניות הרשות בענין הסחר (יבוא ויצוא) בחיות בר.pdf לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה בשפני סלע ביוש – נגיש.pdf
היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 363), תש"ל-1969 תוקף ההיתר- מיום 01/10/2018 (כ"ב תשרי תשע"ט) עד 30/09/2021 (כ"ד תשרי, תשפ"ב)
לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה בשפני סלע לפי חוק גנים לאומיים-נגיש .pdf
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 תוקף ההיתר- מיום 01/10/2018 (כ"ב תשרי תשע"ט) עד 30/09/2021 (כ"ד תשרי, תשפ"ב)
לפתיחת הקובץ
בקשה להיתר יבוא 2018 doc לפתיחת הקובץ
רשימה לבנה – עופות המותרים ביבוא וסחר לישראל.pdf לפתיחת הקובץ
רשימה שחורה – עופות האסורים ביבוא וסחר לישראל.pdf
מעודכן לתאריך 26.7.2018
לפתיחת הקובץ
רשימה שחורה – דגי נוי מים מלוחים האסורים ביבוא ובסחר לישראל.PDF לפתיחת הקובץ
רשימה לבנה – אלמוגים חיים המותרים ביבוא וסחר בישראל.PDF לפתיחת הקובץ
בקשה לבחינת מין חדש ביבוא.doc לפתיחת הקובץ
הנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים.pdf לפתיחת הקובץ
בקשה להיתר יצוא לפתיחת הקובץ
פורטל היתרים לחיות בר וערכי טבע מוגנים 2017 לפתיחת הקובץ
היתר העברה לחיות בר או ערכי טבע מוגנים ומוצריהם 2018 לפתיחת הקובץ
בקשה לבחינת מין חדש ביבוא (עופות) לפתיחת הקובץ
הנחיות להגשה של היתר ליבוא והחזקה של דוחיים על ידי מוסדות אקדמאים לפתיחת הקובץ
הנחיות להנפקת היתר מחקר לפתיחת הקובץ
Confirmation of Cover לפתיחת הקובץ
דיווח על בריחה-גניבת בעל חיים לפתיחת הקובץ
מדיניות ביטול, החזרת והחלפת מוצרים ושירותים בחנויות רט"ג לפתיחת הקובץ
טבלת דיווח על היתר מחקר לפתיחת הקובץ
טופס להנפקת היתר מחקר ופגיעה בערכי טבע מוגנים לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לטיבוע לפתיחת הקובץ
פרטים לקורס לוכדי נחשים לפתיחת הקובץ
היתר החזקה כללי לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו – 1955 לפתיחת הקובץ
פורטל היתרים ללכידת נחשים לפתיחת הקובץ
טופס בקשה להיתר צילום 2017 לפתיחת הקובץ
בקשה לאישור צילום – אנגלית לפתיחת הקובץ
ביטוח לחפירה וסקר בארכיאולוגיה-עברית לפתיחת הקובץ
confirmation of cover ביטוח לחפירה וסקר לפתיחת הקובץ
נספח לביטוח חפירה ארכיאולוגית לפתיחת הקובץ
טופס בקשה להיתר חפירה או סקר בגן לאומי או שמורת טבע – אנגלית לפתיחת הקובץ
טופס בקשה להיתר לחפירה ארכיאולוגית או סקר לפתיחת הקובץ
הנחיות לפרסום חפירה שהתקיימה בגן לאומי או שמורת טבע לפתיחת הקובץ
לוכדי נחשים בעלי היתר לפתיחת הקובץ
היתר כללי 2017 לפתיחת הקובץ