היתרים טפסים ואישורים

היתרים

פורטל היתרים לחיות בר וערכי טבע מוגנים 2017 לפתיחת הקובץ
היתר העברה לחיות בר או ערכי טבע מוגנים ומוצריהם 2018 לפתיחת הקובץ
בקשה לבחינת מין חדש ביבוא (עופות) לפתיחת הקובץ
הנחיות להנפקת היתר מחקר לפתיחת הקובץ
טבלת דיווח על היתר מחקר לפתיחת הקובץ
טופס להנפקת היתר מחקר ופגיעה בערכי טבע מוגנים לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לטיבוע לפתיחת הקובץ
פורטל היתרים ללכידת נחשים לפתיחת הקובץ
ביטוח לחפירה וסקר בארכיאולוגיה-עברית לפתיחת הקובץ
confirmation of cover ביטוח לחפירה וסקר לפתיחת הקובץ
נספח לביטוח חפירה ארכיאולוגית לפתיחת הקובץ
טופס בקשה להיתר לחפירה ארכיאולוגית או סקר לפתיחת הקובץ
הנחיות לפרסום חפירה שהתקיימה בגן לאומי או שמורת טבע לפתיחת הקובץ
לוכדי נחשים בעלי היתר לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה בשפני סלע לפי חוק גנים לאומיים.pdf
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 תוקף ההיתר- מיום 01/10/2018 (כ"ב תשרי תשע"ט) עד 30/09/2021 (כ"ד תשרי, תשפ"ב)
לפתיחת הקובץ
רשימה לבנה – יונקים המותרים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל.pdf
בכפוף להיתר פרטני מרשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע יהודה ושומרון תשל 1969
תוקף ההיתר- מיום 1.10.2018 כ"ב תשרי תשע"ט עד 30.9.2021 כ"ד תשרי, תשפ"ב
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לציד יאורית מצרית
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו - 1955 תוקף ההיתר- מיום 01/09/2019 (א' אלול תשע"ט) עד 31/01/2020 (ה' שבט תש"פ)
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לציד חזירי בר
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו - 1955 תוקף ההיתר- מיום 01/01/2020 (ד' טבת תש"פ) עד 31/12/2020 (טז' טבת תשפ"א)
לפתיחת הקובץ
היתר החזקה כללי לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו – 1955
"חוק להגנת חיית הבר" לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 "חוק גנים לאומיים". תוקף ההיתר- מיום 1.01.2020 (ד' טבת התש"פ) עד יום 31.12.2020 (ט"ז טבת התשפ"א)
לפתיחת הקובץ
Application to Photograph in a Nature Reserve 2020
טופס בקשה לקבלת היתר צילום - אנגלית
לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לקבלת היתר צילום 2020 לפתיחת הקובץ
היתר גלישה וטיפוס 2020 לפתיחת הקובץ
היתר כללי לצידה ופגיעה במאיינה הודית לפתיחת הקובץ
היתר כללי לעכובית הגלגל
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח -1998 ולפי צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 363), תש"ל -1969. תוקף ההיתר: מיום 23/2/2020 (כ"ח שבט תש"פ) עד 1/5/2022 (ל' ניסן, תשפ"ב)
לפתיחת הקובץ
מדיניות בנושא יבוא וסחר בערכי טבע מוגנים ימיים
דגי מים מלוחים, אלמוגי אבן וחסרי חוליות. עודכן בפברואר 2020
לפתיחת הקובץ
רשימה שחורה של עופות האסורים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל
גרסה: 17-03-2020 - נגיש
לפתיחת הקובץ
רשימה לבנה – עופות מותרים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל
גרסה: 17.3.2020
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לצידה ופגיעה בעורב הודי
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר , תשט"ו – 1955 והיתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח -1998 תוקף ההיתר: מיום 1.3.2020 ה' בניסן תש"פ( עד 31.12.2020 ט"ז טבת תשפ"א
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לצידה ופגיעה בעורב אפור
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר , תשט"ו – 1955 והיתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח -1998 תוקף ההיתר: מיום 1.3.2020 ה' בניסן תש"פ עד 31.12.2020 ט"ז טבת תשפ"א
לפתיחת הקובץ
Confirmation of Cover לפתיחת הקובץ
דיווח על בריחה-גניבת בעל חיים לפתיחת הקובץ
עדכון אגרת היתר סחר חיות בר
מעודכן למאי 2020
לפתיחת הקובץ
אגרת היתר סחר
הודעת הגנת חיית הבר תש"פ 2020
לפתיחת הקובץ
רשימה שחורה – דגי נוי מים מלוחים האסורים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל PDF
מעודכן לתאריך 11.6.2019
לפתיחת הקובץ
היתר לפעילות חברתית – ברשות הטבע והגנים.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות הרשות בענין הסחר (יבוא ויצוא) בחיות בר.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות והנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות רכיבה על בעלי חיים בשמורות טבע ובגנים לאומיים.pdf
מדיניות זו עוסקת ברכיבה על סוסים למטרת טיול בלבד ואיננה נוגעת לפעילות ו/או שהיית סוסים לצרכים אחרים כגון רעיית בקר על ידי בוקרים רכובים וכו'.
לפתיחת הקובץ
מדיניות ביטול, החזרת והחלפת מוצרים ושירותים בחנויות רט"ג לפתיחת הקובץ