היתרים טפסים ואישורים

היתרים

פורטל היתרים לחיות בר וערכי טבע מוגנים 2017 לפתיחת הקובץ
היתר העברה לחיות בר או ערכי טבע מוגנים ומוצריהם 2018 לפתיחת הקובץ
בקשה לבחינת מין חדש ביבוא (עופות) לפתיחת הקובץ
הנחיות להגשה של היתר ליבוא והחזקה של דוחיים על ידי מוסדות אקדמאים לפתיחת הקובץ
הנחיות להנפקת היתר מחקר לפתיחת הקובץ
טבלת דיווח על היתר מחקר לפתיחת הקובץ
טופס להנפקת היתר מחקר ופגיעה בערכי טבע מוגנים לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לטיבוע לפתיחת הקובץ
פרטים לקורס לוכדי נחשים לפתיחת הקובץ
פורטל היתרים ללכידת נחשים לפתיחת הקובץ
ביטוח לחפירה וסקר בארכיאולוגיה-עברית לפתיחת הקובץ
confirmation of cover ביטוח לחפירה וסקר לפתיחת הקובץ
נספח לביטוח חפירה ארכיאולוגית לפתיחת הקובץ
טופס בקשה להיתר חפירה או סקר בגן לאומי או שמורת טבע – אנגלית לפתיחת הקובץ
טופס בקשה להיתר לחפירה ארכיאולוגית או סקר לפתיחת הקובץ
הנחיות לפרסום חפירה שהתקיימה בגן לאומי או שמורת טבע לפתיחת הקובץ
לוכדי נחשים בעלי היתר לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה בשפני סלע לפי חוק גנים לאומיים.pdf
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 תוקף ההיתר- מיום 01/10/2018 (כ"ב תשרי תשע"ט) עד 30/09/2021 (כ"ד תשרי, תשפ"ב)
לפתיחת הקובץ
היתר גלישה וטיפוס 2019.pdf לפתיחת הקובץ
רשימה לבנה – עופות מותרים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל.pdf
בכפוף להיתר פרטני מרשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
רשימה שחורה – עופות האסורים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל PDF
מעודכן לתאריך: 11.6.2019
לפתיחת הקובץ
היתר החזקה כללי לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו – 1955
תוקף ההיתר- מיום 10.03.2019 (ג' אדר ב' התשע"ט) עד יום 31.12.2020 (ט"ז טבת התשפ"א)
לפתיחת הקובץ
טופס בקשת רישום לקורס לוכדי נחשים לפתיחת הקובץ
היתר פגיעה מכוח צו בדבר הגנה על הטבע יהודה ושומרון תשל 1969
תוקף ההיתר- מיום 1.10.2018 כ"ב תשרי תשע"ט עד 30.9.2021 כ"ד תשרי, תשפ"ב
לפתיחת הקובץ
היתר כללי לציד יאורית מצרית
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו - 1955 תוקף ההיתר- מיום 01/09/2019 (א' אלול תשע"ט) עד 31/01/2020 (ה' שבט תש"פ)
לפתיחת הקובץ
אגרות חיות בר לפתיחת הקובץ
Confirmation of Cover לפתיחת הקובץ
דיווח על בריחה-גניבת בעל חיים לפתיחת הקובץ
Application to Photograph in a Nature Reserve
טופס לקבלת אישור צילום - אנגלית
לפתיחת הקובץ
נוהל אישור צילום.pdf
נוהל אישור צילום בשמורת טבע או גן לאומי באחריות רשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
טופס בקשה לקבלת היתר צילום כולל נספח ביטוח 2019.pdf לפתיחת הקובץ
רשימה שחורה – דגי נוי מים מלוחים האסורים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל PDF
מעודכן לתאריך 11.6.2019
לפתיחת הקובץ
רשימה לבנה – אלמוגים חיים המותרים ביבוא, סחר ואחזקה בישראל.pdf
בכפוף להיתר פרטני מרשות הטבע והגנים
לפתיחת הקובץ
היתר לפעילות חברתית – ברשות הטבע והגנים.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות הרשות בענין הסחר (יבוא ויצוא) בחיות בר.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות והנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים.pdf לפתיחת הקובץ
היתר כללי לציד זהרון
היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 תוקף ההיתר- מיום 30/06/2019 (כ"ז סיון תשע"ט) עד 31/12/2019 (ג' טבת תשע"פ)
לפתיחת הקובץ
מדיניות רכיבה על בעלי חיים בשמורות טבע ובגנים לאומיים.pdf
מדיניות זו עוסקת ברכיבה על סוסים למטרת טיול בלבד ואיננה נוגעת לפעילות ו/או שהיית סוסים לצרכים אחרים כגון רעיית בקר על ידי בוקרים רכובים וכו'.
לפתיחת הקובץ
מדיניות ביטול, החזרת והחלפת מוצרים ושירותים בחנויות רט"ג לפתיחת הקובץ