ABC4354FTydfytd^%$

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא ויצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים לישראל

מדינת ישראל חתומה על אמנה בין-לאומית שמסדירה את הסחר הבינלאומי במיני חיות בר הנמצאות בסכנת הכחדה (אמנת וושינגטון הידועה גם לפי ראשי תיבות בלועזית CITES). בנספחי האמנה רשומים אלפי מינים של בעלי חיים שהסחר בהם מוגבל. התקנות להגנת חיית הבר מחייבות לפעול גם לפי אמנת CITES.
המינים המוזכרים בנספחי האמנה מוגדרים כערכי טבע מוגנים (כולל חיות בר, דגים, צמחים, וכו').

רשות הטבע והגנים היא הגוף האחראי לאכיפת החוקים והתקנות בנושאים הללו.

חשוב לדעת:

כל החוקים לגבי יבוא בבעל חיים מסוים, חלים גם על פגר ועל חלקים ממנו (כגון פוחלצים, שנהב, פרוות, תכשיטים וכו'..)

הערות

  • לאחר קבלת היתר יבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור קבלת היתר בריאות li.vo1569056318g.gao1569056318m@fal1569056318ehcar1569056318
  • 48 שעות טרם הגעת המשלוח יש לעדכן את נציג הרשות ,באמצעות דוא"ל או מסרון, בפרטי הטיסה של המשלוח בהתאם לפרטים בהיתר. הפרטים לתיאום מופיעים ע"ג ההיתר.
  • היתרים ניתנים למשלוח אחד בלבד (למעט דגים ואלמוגים, בהם יינתן היתר רב- פעמי ) ותוקפם לשישה חודשים.
ברצוני לייבא/לייצא חיות בר/ ערכי טבע מוגנים (כולל צמחי בר חיים), מה עלי לעשות?

עליך לפנות למחלקת היתרים בחטיבת אכיפה באמצעות דואר אלקטרוני:* li.gr1569056318o.apn1569056318@elle1569056318inad1569056318

     * יש לשלוח לכתובת זו את כל בקשות היבוא/יצוא

מהי המדיניות ומהם הנהלים וההנחיות לקבלת היתר יבוא/יצוא לחיות בר, ערכי טבע מוגנים?

ישנם  שני קווים מנחים עיקריים:

  1. מדיניות סחר של רשות הטבע והגנים.
  2. אמנת סייטס , אתר CITES
האם קיימים נהלים והנחיות לייבוא/לייצוא חיות בר/ערכי טבע מוגנים למטרת סחר בטרם הסדרת היתר יבוא/יצוא?

כן. עליך להסדיר היתר סחר פנים ארצי דרך פורטל ההיתרים בכתובת: https://permits.parks.org.il   על מנת להיות סוחר מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.

אם מטרת היבוא הוא יצוא לחו"ל ולא למטרת סחר פנים ארצי, יש להסדיר היתר יבוא/יצוא ללא צורך בהיתר סחר.

הסדרתי היתר סחר, מה השלב הבא?

לייבוא

כסוחר מורשה הנך רשאי להגיש בקשה לייבוא לחיות בר/ערכי טבע מוגנים שאושר לך בסחר, מתוך הרשימות שלהלן:

סוחר/יבואן מטעם רט"ג ימציא למחלקת היתרים את מסמכי היצוא עם המשלוח ויציגם בפני פקח רט"ג בשדה, אלא אם יתבקש אחרת.

סוחר/יבואן מטעם רט"ג ימציא למחלקת היתרים את מסמכי היצוא ממדינת היצוא – מראש!

לייצוא

כסוחר מורשה הנך רשאי להגיש בקשה לייצוא חיות בר/ערכי טבע מוגנים (כולל תוצרים) שאושר לך בסחר. בנוסף, יש לצרף אישורים על מקור הפרטים המבוקשים בייצוא.

מה עלי לעשות כשברצוני לייבא עוף שאינו מופיע באחת מהרשימות הלבנות או השחורות ?
מהן ההנחיות לגבי יבוא *זוחלים למטרת סחר?

רשות הטבע והגנים בעיצומו של פרסום תהליך ליבוא זוחלים למטרת סחר. עד לפרסום הרשימות הלבנות והשחורות ליבוא, יש להסדיר היתר סחר פנים ארצי דרך פורטל ההיתרים בכתובת: https://permits.parks.org.il ולהגיש בקשה פרטנית על גבי טופס בקשה לייבוא

 

לכל השאלות והתשובות
אייקון מסמכי מדיניות

מדיניות

קווים כלליים לסחר יבוא יצוא בחיות בר

מידע נוסף
ירחון

הנחיות

יבוא יצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים

מידע נוסף
5d49650c0f6a8

CITES

האמנה בדבר הסדרת הסחר הבינלאומי של מינים בסכנת הכחדה

מידע נוסף
אייקון נהלים רשימה ICON

רשימות לבנות

עופות, יונקים, צבים ואלמוגים המותרים ביבוא וסחר

מידע נוסף

כתבות ועדכונים

צור קשר

מחלקת היתרים - יבוא יצוא

ימי מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בשעות 9:00-12:30


טלפון: 02-5014800

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

מוקד מידע ודיווח

24 שעות ביממה


טלפון: 3639*

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

פורטל היתרים

סחר ואחזקה


טלפון: ‎02-5005423

כתובת: https://permits.parks.org.il

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X