ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא ויצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים לישראל

מדינת ישראל חתומה על אמנה בינלאומית המסדירה את הסחר הבינלאומי במיני חיות בר וצמחי בר הנמצאים בסכנת הכחדה, אמנת וושינגטון הידועה גם לפי ראשי תיבות בלועזית CITES . בנספחי האמנה רשומים עשרות אלפי מינים של בעלי חיים שהסחר בהם מוגבל. לפי חוק כל סחר בערך טבע מוגן דורש היתר בכתב מרשות הטבע והגנים.

המינים המוזכרים בנספחי אמנת CITES  ומינים המוכרזים כמינים המוגנים על פי חוק, נדרשים בהיתר.

לפי החוק להגנת חיית הבר ותקנותיו, חובה להוציא היתר בכתב  ליבוא, יצוא ויצוא-חוזר מרשות הטבע והגנים, הגוף האחראי לאכיפת החוקים והתקנות בנושאים הללו.

חשוב לדעת:

כל החוקים לגבי יבוא , יצוא ויצוא חוזר בערכי טבע מוגנים, חלים גם על פגר וגם על חלקים ממנו (כגון פוחלצים, שנהב, פרוות, תכשיטים וכו'..)

דגשים

  • לאחר קבלת היתר יבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור קבלת היתר בריאות rachelaf@moag.gov.il
  • 48 שעות טרם הגעת המשלוח יש לעדכן את נציג הרשות ,באמצעות דוא"ל או מסרון, בפרטי הטיסה של המשלוח בהתאם לפרטים בהיתר. הפרטים לתיאום מופיעים ע"ג ההיתר.
  • היתרים ניתנים למשלוח אחד בלבד (למעט דגים ואלמוגים, בהם יינתן היתר רב- פעמי ) ותוקפם לשישה חודשים.

תשובות לשאלות נפוצות

חוקים, תקנות ומדיניות ליבוא ויצוא ערכי טבע מוגנים

לצורך יבוא ויצוא ערכי טבע מוגנים, עליכם לעמוד בהוראות החוק ולפעול לפי מדיניות רשות הטבע והגנים.

לעיון במסמכים  הקישו כאן

מידע והליך להגשת בקשה להיתר יבוא
מידע והליך להגשת בקשה להיתר יצוא
האם ההיתר מוגבל למספר מינים?

כן. היתר יבוא אחד מוגבל לעד 20 מינים. ניתן לקבל מספר היתרים למשלוח אחד

האם מספר הפרטים מוגבל?

כן. בהתאם לתנאי ההחזקה שאושרו לך.

האם קבלת היתר כרוכה בתשלום?

כן. עפ"י תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשנ"ז-1997, חובה לשלם אגרה עבור כל היתר יבוא יצוא סחר והחזקה.

עם סיום הטיפול בהיתר תשלח הודעה במייל על גובה האגרה.

מהן אפשרויות התשלום?
  • מוקד רט"ג – טלפון 3639*.
  • העברה בנקאית.
מהו משך הטיפול בבקשה?

30 יום.

אייקון מסמכי מדיניות

מדיניות

קווים כלליים לסחר יבוא יצוא בחיות בר

מידע נוסף
ירחון

הנחיות

יבוא יצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים

מידע נוסף
5d49650c0f6a8

CITES

האמנה בדבר הסדרת הסחר הבינלאומי של מינים בסכנת הכחדה

מידע נוסף
אייקון רשימה, נהלים, דוחות, טפסים

רשימות לבנות

עופות, יונקים חסרי חוליות וזוחלים המותרים ביבוא וסחר

מידע נוסף
אייקון עצור הכניסה אסורה

רשימות שחורות

עופות דגים וזוחלים האסורים ביבוא וסחר

מידע נוסף
team1 - אייקון

טפסים

בקשות יבוא / יצוא

מידע נוסף

כתבות ועדכונים

צור קשר

מחלקת היתרים - יבוא יצוא

ימי מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בשעות 9:00-12:30


טלפון: 02-5014800

דוא''ל: import@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

מוקד מידע ודיווח

24 שעות ביממה


טלפון: 3639*

דוא''ל: moked@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

פורטל היתרים

סחר ואחזקה


טלפון: ‎02-5005423

כתובת: https://permits.parks.org.il

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$