ABC4354FTydfytd^%$

יבוא ויצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים לישראל

מדינת ישראל חתומה על אמנה בינלאומית המסדירה את הסחר הבינלאומי במיני חיות בר וצמחי בר הנמצאים בסכנת הכחדה, אמנת וושינגטון הידועה גם לפי ראשי תיבות בלועזית CITES . בנספחי האמנה רשומים עשרות אלפי מינים של בעלי חיים שהסחר בהם מוגבל. לפי חוק כל סחר בערך טבע מוגן דורש היתר בכתב מרשות הטבע והגנים.

המינים המוזכרים בנספחי אמנת CITES  ומינים המוכרזים כמינים המוגנים על פי חוק, נדרשים בהיתר.

לפי החוק להגנת חיית הבר ותקנותיו, חובה להוציא היתר בכתב  ליבוא, יצוא ויצוא-חוזר מרשות הטבע והגנים, הגוף האחראי לאכיפת החוקים והתקנות בנושאים הללו.

חשוב לדעת:

כל החוקים לגבי יבוא , יצוא ויצוא חוזר בערכי טבע מוגנים, חלים גם על פגר וגם על חלקים ממנו (כגון פוחלצים, שנהב, פרוות, תכשיטים וכו'..)

דגשים

תשובות לשאלות נפוצות

חוקים, תקנות ומדיניות ליבוא ויצוא ערכי טבע מוגנים

לצורך יבוא ויצוא ערכי טבע מוגנים, עליכם לעמוד בהוראות החוק ולפעול לפי מדיניות רשות הטבע והגנים.

לעיון במסמכים  הקישו כאן

מידע והליך להגשת בקשה להיתר יבוא
מידע והליך להגשת בקשה להיתר יצוא
האם ההיתר מוגבל למספר מינים?

כן. היתר יבוא אחד מוגבל לעד 20 מינים. ניתן לקבל מספר היתרים למשלוח אחד

האם מספר הפרטים מוגבל?

כן. בהתאם לתנאי ההחזקה שאושרו לך.

האם קבלת היתר כרוכה בתשלום?

כן. עפ"י תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשנ"ז-1997, חובה לשלם אגרה עבור כל היתר יבוא יצוא סחר והחזקה.

>> מצורף קובץ "עדכון אגרות", נכון לדצמבר 2019

עם סיום הטיפול בהיתר תשלח הודעה במייל על גובה האגרה.

מהן אפשרויות התשלום?
  • מוקד רט"ג – טלפון 3639*.
  • העברה בנקאית.
מהו משך הטיפול בבקשה?

30 יום.

אייקון מסמכי מדיניות

מדיניות

קווים כלליים לסחר יבוא יצוא בחיות בר

מידע נוסף
ירחון

הנחיות

יבוא יצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים

מידע נוסף
5d49650c0f6a8

CITES

האמנה בדבר הסדרת הסחר הבינלאומי של מינים בסכנת הכחדה

מידע נוסף
אייקון נהלים רשימה ICON

רשימות לבנות

עופות, יונקים, ואלמוגים המותרים ביבוא וסחר

מידע נוסף
אייקון עצור הכניסה אסורה.png

רשימות שחורות

עופות ודגים האסורים ביבוא וסחר

מידע נוסף
team1 - אייקון

טפסים

בקשות יבוא / יצוא

מידע נוסף

כתבות ועדכונים

צור קשר

מחלקת היתרים - יבוא יצוא

ימי מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בשעות 9:00-12:30


טלפון: 02-5014800

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

מוקד מידע ודיווח

24 שעות ביממה


פורטל היתרים

סחר ואחזקה


טלפון: ‎02-5005423

כתובת: https://permits.parks.org.il

-->
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X