ABC4354FTydfytd^%$

חיות בר בשבייה


סחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצריהם

יונת כתר - צילם רועי גלעד

חיות בר בשבייה


סחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצריהם

פינק קורדון בלו - צילם רועי גלעד

חיות בר בשבייה


סחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצריהם

סחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצריהם

חיות בר וערכי טבע מוחזקים ונסחרים מטעמים שונים ובישראל ישנם מספר חוקים המסייעים לשמירה והגנה עליהם אשר קובעים כללים שונים הנדרשים לשם כך.

בישראל כל פעולה עם חיית בר מוגנת, ערך טבע מוגן או כל חלק מהם (למשל מוצרים העשויים חלקי חיות בר, כגון: כובעי פרווה\ צדפות מיובשות לנוי\ פוחלצים ועוד) מחויבת להיעשות רק בכפוף להיתר מתאים. כך למשל ישנם היתרים ליבוא, החזקה העברה וגם היתר ייעודי לסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצרים העשויים מחלקים מהם.

ככלל, מדיניות הרשות מציינת כי מקומן של חיות בר וערכי טבע הוא בטבע, החזקתם בשבייה והסחר בהם מותרים כשיש בהם כדי לתרום לשמירת הטבע, למשל על ידי שיקום ושימור מינים במתקנים ייעודים וכד'.

החזקת חיות בר וערכי טבע לגידול כתחביב ולסחר מקרבת את בעלי החיים אל האדם ויש בה כדי לתרום להעלאת מודעות הציבור לשמירת טבע ולמניעת פגיעה בחיות בר, אולם- לא כל מין של ערך טבע וחיית בר מתאים להחזקה בידי כל אדם ובכל מתקן. לכן מסווגת רשות הטבע והגנים קבוצות של מיני חיות בר וערכי טבע וכן מתקני החזקה וסחר שונים כגון חנות חיות, בית גידול העוסק גם במכירה ועוד. הרשות קובעת מינים המותרים בסחר אשר יהיו מותרים בהחזקה פרטית עבור כל סוג מגדל ובכל סוג מתקן החזקה וסחר. ככל שעבור מין מסוים לא נקבע במפורש כי הוא מותר בסחר הרי שהוא איננו מותר. עבור סחר באלו יידרש היתר מיוחד אשר יינתן רק בצורה פרטנית, בהתאם לקריטריונים מסוימים. כך למשל יבוא של מין מסוכן מסוים עבור מוסדות מחקר, מכירת פרוות מעובדות לצרכי מוצרי דת וכד'. פירוט של מגוון המינים המותר ביבוא ובסחר בישראל ניתן למצוא תחת "הרשימות הלבנות"

  • מידע נוסף על היתרים לסחר ניתן למצוא בין השאלות הנפוצות והתשובות להן המפורטות כאן ובאם ישנה שאלה נוספת ניתן לפנות דרך כתובת הדוא"ל: wildlife@npa.org.il או בטל' 3639*
  • בקשה להיתר לסחר בחיות בר וערכי טבע מוגנים ניתן להגיש רק בצורה מקוונת דרך פורטל ההיתרים https://permits.parks.org.il של רשות הטבע והגנים.

 

למידע נוסף >> 

 

תשובות לשאלות נפוצות

היכן ניתן למצוא את רשימת המינים של חיות הבר וערכי הטבע המוגנים המותרים לסחר בישראל \ כיצד ניתן להבין האם מין אותו אני מעוניין למכור הוא מותר בסחר?

רשימת המינים המותרים להחזקה פרטית ולסחר היא רשימה המתעדכנת מעת לעת והמינים המופיעים בה נבחנים בגין מספר קריטריונים שונים כמו מסוכנות לאדם, סיכון אקולוגי לטבע בישראל, האם המין בסכנת הכחדה ועוד. המינים המותרים לסחר מפורטים תחת "הרשימה הלבנה" אשר קיימת עבור קבוצות מינים שונות כגון צבי יבשה, עופות ועוד.

>> לרשימות הלבנות – הקישו כאן

איזה בעלי חיים מוגדרים "חיות בר מוגנות" ומהם "ערכי טבע מוגנים" אשר נדרש עבורם היתר סחר מהרשות?

ההגדרה החוקית הקובעת של המונח "חית בר מוגנת" מופיעה בחוק להגנת חיית הבר התשט"ו-1955 ,

הגדרה למונח "ערך טבע מוגן" ניתן למצוא בחוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998 

חיית בר בלשון החוק הוגדרה כך: "יונק, עוף, זוחל או דו-חיים, או כול חלק ממנו, או    תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, שאין טבעו לחיות במחיצת אדם".

הפרשנות המקובלת לנושא זה היא: כל מין של בעל חיים, מהקבוצות המוזכרות, אשר קיימת למין איליו הוא שייך אוכלוסייה בטבע בארץ או בעולם (כך למשל לגבי כל מיני התוכים והזוחלים, אוגרים ועוד) זוכה להכרה כחיית בר מוגנת בישראל, זאת למעט רשימת מינים המוגדרים בתקנות החוק כמינים מזיקים ומינים המותרים בציד (בהתאם להנחיות פרטניות) חיות בית ממינים שונים (כלב, חתול, ארנבון ושרקן) וחיות משק (פרה, כבש, עז, סוס, שליו יפני וכד') אינן נחשבות כחיות בר מוגנות.

"ערך טבע מוגן" הוא מין של בעל חיים או צמח המפורט ברשימה פרטנית בתקנות החוק. ברשימה זו מופיעים קבוצות מינים רבות אשר אינן מוגדרות כחיות בר מוגנות ומקבלות הגנה מטעם חוק זה, כך לדוגמה מיני דגים שונים, כרישים, אלמוגים ורכיכות ועוד, חשוב לשים לב שרשימה זו מתעדכנת מעת לעת.

בכל מקרה של ספק או בקשה לבירור ומידע נוסף ניתן לפנות בדוא"ל למוקד המידע, בדוא"ל wildlife@npa.org.il  או בטלפון 3639*

המשמעות של הכרה במין מסוים כחית בר או ערך טבע מוגנים היא, מבלי להיכנס לדקויות, שעבור כל פעולה עם פרט חי או מוצר ממין מוגן נדרש היתר מראש מאת הרשות ובפרט לגבי החזקה, העברה וסחר.

אני מעוניין להקים חנות חיות חדשה, מה נדרש ממני?

רשימת המינים המותרים להחזקה פרטית ולסחר היא רשימה המתעדכנת מעת לעת והמינים המופיעים בה נבחנים בגין מספר קריטריונים שונים כמו מסוכנות לאדם, סיכון אקולוגי לטבע בישראל, האם המין בסכנת הכחדה ועוד. המינים המותרים לסחר מפורטים תחת "הרשימה הלבנה" אשר קיימת עבור קבוצות מינים שונות כגון צבי יבשה, עופות ועוד.

>> לרשימות הלבנות – הקישו כאן

אני מעוניין למכור חיות בר, אותן גידלתי למשל- עודפים של תוכים שהתרבו אצלי בבית, מה נדרש ממני (עבור: מכירה חד פעמית\ מכירה קבועה\ מכירה של מוצרים בלבד)?

עבור כל מכירה של חיות בר וערכי טבע מוגנים ומוצריהם, כולל מכירה חד פעמית ואף פרט בודד ובעבור כל סכום של מכירה נדרש היתר מראש . 

רשימת המינים המותרים להחזקה פרטית ולסחר היא רשימה המתעדכנת מעת לעת והמינים המופיעים בה נבחנים בגין מספר קריטריונים שונים כמו מסוכנות לאדם, סיכון אקולוגי לטבע בישראל, האם המין בסכנת הכחדה ועוד. המינים המותרים לסחר מפורטים תחת "הרשימה הלבנה" אשר קיימת עבור קבוצות מינים שונות כגון צבי יבשה, עופות ועוד.

>> לרשימות הלבנות – הקישו כאן

אני מעוניין למכור מוצרים העשויים מחלקי חיות בר וערכי טבע מוגנים (כגון: שופרות מקני אייל אפריקאי\ פוחלצים\ כובעי פרווה\ תכשיטים מצדפות ועוד), איזה היתר נדרש ממני לשם כך?

ההגדרה החוקית הקובעת של המונח "חית בר מוגנת" מופיעה בחוק להגנת חיית הבר התשט"ו-1955 ,

הגדרה למונח "ערך טבע מוגן" ניתן למצוא בחוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998 

חיית בר בלשון החוק הוגדרה כך: "יונק, עוף, זוחל או דו-חיים, או כול חלק ממנו, או    תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, שאין טבעו לחיות במחיצת אדם".

הפרשנות המקובלת לנושא זה היא: כל מין של בעל חיים, מהקבוצות המוזכרות, אשר קיימת למין איליו הוא שייך אוכלוסייה בטבע בארץ או בעולם (כך למשל לגבי כל מיני התוכים והזוחלים, אוגרים ועוד) זוכה להכרה כחיית בר מוגנת בישראל, זאת למעט רשימת מינים המוגדרים בתקנות החוק כמינים מזיקים ומינים המותרים בציד (בהתאם להנחיות פרטניות) חיות בית ממינים שונים (כלב, חתול, ארנבון ושרקן) וחיות משק (פרה, כבש, עז, סוס, שליו יפני וכד') אינן נחשבות כחיות בר מוגנות.

"ערך טבע מוגן" הוא מין של בעל חיים או צמח המפורט ברשימה פרטנית בתקנות החוק. ברשימה זו מופיעים קבוצות מינים רבות אשר אינן מוגדרות כחיות בר מוגנות ומקבלות הגנה מטעם חוק זה, כך לדוגמה מיני דגים שונים, כרישים, אלמוגים ורכיכות ועוד, חשוב לשים לב שרשימה זו מתעדכנת מעת לעת.

בכל מקרה של ספק או בקשה לבירור ומידע נוסף ניתן לפנות בדוא"ל למוקד המידע, בדוא"ל wildlife@npa.org.il  או בטלפון 3639*

המשמעות של הכרה במין מסוים כחית בר או ערך טבע מוגנים היא, מבלי להיכנס לדקויות, שעבור כל פעולה עם פרט חי או מוצר ממין מוגן נדרש היתר מראש מאת הרשות ובפרט לגבי החזקה, העברה וסחר.

כיצד ניתן לקבל פטור מתשלום אגרה מלאה על היתר סחר? מה גובה האגרה עבור היתר סחר? מה גובה האגרה לאחר קבלת פטור מתשלום אגרה מלאה?

בהתאם לכללי החוק להגנת חיית הבר  ניתן לקבל פטור מאגרת היתר סחר מלאה עבור היתר לסחר במקרים בהם היקף הסחר בחיות בר מוגנות, בשנת ההיתר הקודמת (שנה קלנדרית שעברה) היה פחות מגובה הסכום שנקבע בחוק. במקרה שכזה יהיה על בעל ההיתר לשלם עבור הפקת ההיתר אגרה מופחתת בגובה אגרת החזקה. סכומי האגרות משתנים מעת לעת בצמוד למדד והסכום המדויק מעודכן כאן ובפורטל ההיתרים https://permits.parks.org.il.

נכון לתאריך ספטמבר 2019 גובה האגרה עבור היתר סחר מלא הוא 906 ₪  גובה האגרה עבור היתר החזקה (שהוא גובה האגרה אותו יידרש לשלם בעל היתר הפטור מאגרת סחר מלאה) הוא: 274 ₪ . גובה הסכום שנקבע כרף עליון לקבלת פטור הוא 7,189 ₪  .

זכאות לקבלת תשלום אגרה מופחתת ניתן לקבל על ידי העברת הצהרה מרואה חשבון או עורך דין בגין גובה מחזור הסחר בחיות בר מוגנות בשנה הלועזית שעברה, כאמור. את הגשת הבקשה לפטור ושליחת האישורים הנדרשים ניתן לבצע רק דרך פורטל ההיתרים במהלך הגשת הבקשה להיתר סחר, בהתאם יש לדאוג לאישורים מוכנים כבר בזמן הגשת הבקשה.
מתקנים העוסקים בסחר בתחומי ישובים ביהודה ושומרון יהיו פטורים מתשלום אגרה.

מתקנים העוסקים בסחר במינים של ערכי טבע מוגנים אשר אינם מוגדרים כחיות בר מוגנות בלבד  (דגים, אלמוגים, חרקים ממינים מסוימים, צמחים מוגנים ועוד) יהיו פטורים מאגרה.

החנות בבעלותי החליפה בעלים\ כתובת ועלי לעדכן את הפרטים על ההיתר. מה עלי לעשות לשם כך?

החלפת בעלים על חנות או שינוי כתובת מחייבים הפקת היתר עדכני על שם הבעלים החדש. טרם בקשת היתר חדש (דרך פורטל ההיתרים) יש לעדכן בדבר השינוי ולוודא שהעדכון התקבל.
בכדי לעדכן את רשות הטבע יש לדווח על כך דרך פורטל ההיתרים המקוון מומלץ גם לשלוח דוא"ל לכתובת wildlife@npa.org.il   ולהמתין לקבלת אישור בכדי לוודא שהדיווח התקבל.

האם ההיתר יכול להיות רק על שם מוסד\ חברה ולא על שם אדם פרטי?

היתר סחר ו\או החזקה בחיות בר וערכי טבע מוגנים תמיד חייב להיות על שם אדם פרטי (כולל פרטי זיהוי) אולם ניתן להוסיף גם שם של מוסד או חברה. כמו כן בזמן הגשת הבקשה ניתן לציין אנשי קשר נוספים להיתר, כך למשל עבור בעלים+ מנהל בחנות חיות, שותף עסקי וכד'.

אני מעוניין לסחור בחיית בר וערך טבע מוגנים שאינם רשומים ברשימה הלבנה של המינים המותרים בסחר, האם זה אפשרי?

היתר סחר עבור בעלי חיים בחיים יינתן רק עבור מינים המותרים בסחר (הרשימה הלבנה  )

היתר לסחר במוצרים יינתן באופן פרטני עבור מוצרים המותרים בסחר, תוך פירוט המין ממנו עשויים המוצרים (בהתאם לסוג המוצר ובדיקה פרטנית, ניתן יהיה לקבל היתר לסחר במוצר העשוי ממינים שאינם "מהרשימה הלבנה").

במקרים חריגים ניתן לקבל היתר סחר פרטני עבור סחר במינים שהינם מינים שאינם מהרשימה הלבנה, זאת לטובת בקשה פרטנית כגון מכירה הנדרשת למוסדות מחקר, למטרות המיועדות לשמירת טבע ועוד.

אני מעוניין לייבא ו\או לייצא חיות בר וערכי טבע מוגנים לשם מכירתם או הכנה של מוצרים מהם, מה עלי לשעות?

מידע בנוגע ליבוא וייצוא ניתן למצוא כאן

לכל השאלות והתשובות
ABC4354FTydfytd^%$
אייקון פורטל היתרים

פורטל ההיתרים

להסדרת היתר החזקה או סחר

מידע נוסף
אייקון מסמכי מדיניות

מסמכי מדיניות

בנושאי סחר והחזקת חיות בר וערכי טבע מוגנים

מידע נוסף
אייקון רישום

רשימות לבנות

חיות בר וערכי טבע מוגנים המותרים בהחזקה ובסחר

מידע נוסף

לכל החדשות על חיות בר בשבייה

דרכי התקשרות

מוקד המידע והדיווח

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

מוקד תמיכה טכנית

בימים א'-ה' 7:30 - 19:00. שישי וערבי חג 7:30 - 15:00


טלפון: 02-6703556

מחלקת היתרים

תמיכה טכנית בשעות 8:30-12:00


טלפון: 02-5005423

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$