יבוא ציפורים

רוזלה אדומת חזה
רוזלה אדומת חזה, צילום: איל ברטוב

🦜רשימה לבנה:

רשימת מינים המותרים ביבוא והחזקה בישראל בכפוף להיתר מרשות הטבע והגנים.

האם המין המבוקש מופיע ברשימה הלבנה?

אם כן, יש להמשיך להליך הגשת בקשה.

רגע לפני שאתה "צולל" לרשימה, מומלץ לשמור את מספר הקוד של המין המבוקש.

מין שאינו מופיע ברשימה הלבנה, יש לבדוק האם הוא מופיע ברשימה השחורה.

המינים אינם מופיעים ברשימה השחורה והלבנה? ניתן להגיש בקשה לבחינה של מין חדש המבוקש ביבוא. 

🦜הליך להגשת בקשה:

  1. עליך להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל היתרים על מנת להיות מגדל מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.
  2. במקביל להסדרת היתר החזקה, יש לשלוח בקשה מודפסת למייל import@npa.org.il מצ"ב  טופס בקשה להיתר ייבוא בנוסף, יש לצרף היתר יצוא ו/או כל מסמך רלוונטי אחר ממדינת היצוא.  ⚠️ במילוי הטופס יש להקפיד על מילוי פרטי מקור הפרט, מס' צ'יפ ו/או טבעת ושם מדעי מלא (או לחילופין לציין קוד מתוך הרשימה הלבנה).
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום
  4. קבלת היתר יבוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה ופירוט אמצעי התשלום.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה.
  6. עם קבלת היתר הייבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור הצורך בקבלת היתר בריאות, במייל rachelaf@moag.gov.il .
  7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים על יבוא בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).