לומדים מדעי הטבע -מחזור המים בשמורת טבע עין גדי - נחל ערוגות

07/07/2015

שם השיעור: מעיין שכבה ומבנה הסלעים בנחל ערוגות

זרימת מים בין שכבות הסלע
זרימת מים בין שכבות הסלע

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מחזור המים: מעיין שכבה, סלע מחלחל וסלע אטום​

תופעה הממחישה את הנושא

בחלקו התחתון של נחל ערוגות במקום בו הנחל מתחתר בתוך סלע הגיר ויוצר קניון קטן, בנקודת המפגש בין סלע הגיר לסלע החרסית נובעים מים בקניון היבש.​

הצעה לפעילות תלמידים

מקום הנביעה של המים יעיד עבורנו על מיקום תחנת הלימוד. במקום זה נחשף גב המגע בין שתי שכבות סלע, אותם ניתן להגדיר באמצעות מגדירי שדה.

בשכבה העליונה זהו סלע גיר שתכונותיו:

  • קשה
  • סדוק
  • לבן

בשכבה התחתונה זהו סלע חרסית שתכונותיו:

  • רך
  • מתפורר
  • אפור

בשל תכונותיהם אלה, הסלע העליון חדיר למים ואילו התחתון אטום למים. זו הסיבה שהמים שחלחלו בסלע העליון אינם ממשיכים בחלחול, אלא נאצרים על גבי הסלע האטום ונובעים החוצה במקום בו נחשף קו המגע.
בהמשך ההליכה בערוץ ניתן לבקש מהתלמידים לזהות מעיינות שכבה נוספים. קווי הצומח יעידו עבורם על מיקום של נביעת מים, ובדיקה חוזרת של הסלעים תעיד שאכן אלה מעיינות שכבה.
בנוסף ניתן לחקור את בית הגידול: התנאים הא-ביוטיים והתנאים הביוטיים הנוצרים ליד כל נביעה. כמו כן ניתן להשוות את בית הגידול הלח לבית הגידול הצחיח שסביב.