לומדים מדעי הטבע - מיון בעלי חיים: עופות, יונקים, זוחלים ודגים בשמורת החולה

02/06/2015

שם השיעור: מיון בעלי חיים: עופות, יונקים, זוחלים ודגים בשמורת החולה

נוטריה  בשמורת טבע החולה
נוטריה בשמורת טבע החולה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים​

מחלקות בעלי חיים ובית גידולם​

תופעה הממחישה את הנושא

בשמורה תעלות מים, שטחי ביצה ואגם, ובכל אחד מבתי הגידול עולם עשיר של צומח ובעלי חיים. את בעלי החיים פוגשים במהלך ההליכה, ביניהם: עופות מים כמו הסופיות, אנפה אפורה, דרורים; צבי הביצה שאוהבים להתחמם בשמש; תאו השוכן בשולי השמורה; נוטריה, שהיא מין פולש ודגי שפמנון שהם מין מתפרץ.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו ויאפיינו כל אחת מהחיות, בתכונות כגון:

  • גודל
  • כיסוי
  • צורת פה
  • רגליים
  • רבייה
  • תנועה
  • ומזון

ההיכרות והזיהוי של בעלי חיים ייעשו על ידי מגדיר המותאם לרמת התלמידים. אפשר לחלק תעודת זהות הכוללת תמונה ומאפיינים והתלמידים יתבקשו לזהותם, או לתת תמונה בלבד, והתלמידים ישלימו את המאפיינים בתצפית. על בסיס האפיון יערכו התלמידים חלוקה של בעלי החיים למחלקות: דגים, זוחלים, עופות ויונקים.בנוסף, ניתן להגדיר עבור כל חיה שנצפתה את מאפייני בית הגידול: מים, קרקע, צמחייה וכדומה. ניתן לערוך השוואה ולמצוא קשרים בין תכונות הגוף לבין תכונות בית הגידול.
כמו כן, ניתן לזהות כי חיות ממחלקות שונות, החיות באותו בית גידול, דומות בתכונות חיצוניות. למשל הדמיון בין הסנפירים של הדג לבין קרום השחייה בכף הרגל של עופות מים.