ללמוד היסטוריה בבית שערים - מנהגי קבורה

02/07/2015

שם השיעור: תקופת המשנה והתלמוד בראי קבורה ומנהגי קבורה בבית שערים

חדר קבורה במערת הארונות
חדר קבורה במערת הארונות

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

פולחן וקבורה בעת העתיקה

תופעה הממחישה את הנושא

מערת הארונות הכוללת משכבי קבורה מסוגים שונים:

  • מקמרות
  • עמוקות ברצפה
  • ארונות אבן ותאי קבורה משנית (גלוסקמאות)

על גבי השלוחה, מעל שתיים מהמערות הגדולות, נמצאו רחבות וסביבן ספסלי ישיבה.
הצעה לפעילות תלמידים
התלמידים יסקרו ויאפיינו את אמצעי הקבורה השונים: מקמרות – מדף חצוב בקיר המערה; עמוקות – תא חצוב ברצפת המערה; ארונות אבן; גלוסקמאות – תאים קטנים ששימשו רק לעצמות.
כמו כן, ניתן לזהות עיטורים המתייחסים לפולחן המתים: דימויים מעולם החי (אריות בארון 47, סצנת ציד בארון 44, נשרים וחיות נוספות בארון הנשרים) וכתובות לזיהוי המת, בשמו ובתאריו. הממצאים מעידים על תרבות קבורה מפותחת.
שימור הגופה בארון חתום מעיד על תפיסה של תחיית מתים ועולם שמעבר לעולם הזה.
הקישוטים מעידים על האדרת תכונות המת והשמות מעידים כי היה עניין לפקוד את הקבר ולזהותו גם לאחר הקבורה.
ביציאה מהמערה עולים בשביל המקיף אל מעל המערה, ומגיעים אל רחבה גדולה וסביבה ספסלים.
ניתן לחקור את שימושה בעזרת המקור: "וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו" (בבא קמא ט"ז), וכן: "יום שמת בו אדם גדול קובעים אותו לכבודו ומדי שנה בשנה מתקבצים תלמידי חכמים…" (יבמות קכ"ב).
המקורות, וניתוח המבנה הקיים מעידים על מנהג עליה לקבר מדי שנה לשם לימוד, וכן על כך שבמערות נקברו אנשים רמי מעלה.