ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


לחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים ניתן להגיע עם אישור הזמנה בלבד. ניתן להזמין לינה במערכת ההזמנות באתר, בתאריכים ובמקומות הפנויים.

22.08.2019


סכנה במצוק הכורכר שבחוף השרון

24.06.2019

בשל הבלייה מגלי הים והנגר  מתרחשים אירועים של נפילה והתמוטטות חלקים גדולים ממצוק הכורכר בחופי הים התיכון באזור חוף השרון -חל איסור להתקרב לשפת המצוק ולהימצא בקרבתו !

קראו על זה

הקודם
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X