ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


נחלי הצפון שהכניסה אליהם אסורה זמנית

24.05.2020

עדכון ממשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה – הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת באופן זמני: זאכי, אלעל, ג'ילבון, ירדן - מגשר מעיין ברוך דרומה, מג'רסה ובריכת משושים. הרחצה באחריות המתרחץ.

קראו על זהאין שירותי רחצה בחוף האלמוגים

21.05.2020

בהתאם להנחיית משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, מבנה המקלחות והמלתחות בחוף האלמוגים סגור

בהתאם להנחיית משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, הרכבל אינו פעיל עד לתאריך ה-27 למאי

18.05.2020


הרחצה אסורה בשמורת טבע עינות צוקים

18.05.2020

בהתאם להנחיית משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, בשמורת טבע עינות צוקים אסורה הרחצה


בהתאם להנחיית משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, אסורה הטבילה במים

18.05.2020


הקודם
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X