ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


לאור תנאי השרב הקיצוניים ולאור הפניית מאמץ כיבוי האש לאיזורים בהם נדרש פינוי אוכלוסייה והגנה על רכוש, מבקשת רשות הטבע והגנים מהציבור שלא לטייל בשטחים הפתוחים וגם לא במסלולי האופניים

24.05.2019

בנוסף לשטחים הפתוחים להלן רשימת האתרים שנסגרו לציבור בשל תנאי מזג האוויר הקיצוניים:

קראו על זה
אגם השחייה בחורשת טל יהיה סגור לצורכי ניקיון ב-27.05.19

20.05.2019הקודם
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X