ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


בעקבות השריפה בשמורת החולה. לא ניתן לעשות את השביל הצף במלואו. (חלק קטן ממנו נפגע) למגיעים לאתר ינתנו דגשים על האפשרות למסלול חלקי של הלוך ושוב.

16.07.2019ההרשמה לסיורי פתיחת קיני צבי ים – הסתיימה

11.07.2019
סכנה במצוק הכורכר שבחוף השרון

24.06.2019

בשל הבלייה מגלי הים והנגר  מתרחשים אירועים של נפילה והתמוטטות חלקים גדולים ממצוק הכורכר בחופי הים התיכון באזור חוף השרון -חל איסור להתקרב לשפת המצוק ולהימצא בקרבתו !

קראו על זה

הקודם
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X