ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים

סגירת רכבל מצדה בינואר 2019 לשבועיים 13-27/01/2019

10.01.2019

פעילות רכבל גן לאומי מצדה תופסק זמנית למשך שבועיים בחודש ינואר לצורכי תחזוקה ושדרוג. במהלך תקופה זו שתימשך בין התאריכים 13 בינואר ועד 27 בינואר 2018 האתר יהיה פתוח למבקרים כרגיל למעט הרכבל, וניתן יהיה להעפיל לפסגת המצדה ברגל באמצעות שביל הנחש או שביל הסוללה מכיוון מצדה מערב.

קראו על זההקודם
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X