חוקים ותקנות

כל החוקים והתקנות

מצורפים כל החוקים, הצווים והתקנות שעל פיהם עובדת רשות הטבע והגנים.