חוקים, תקנות ומדיניות סחר – יבוא יצוא

חוקים תקנות ומדיניות סחר - יבוא יצוא

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנח 1998 לפתיחת הקובץ
חוק להגנת חיית הבר תשט'ו 1955 לפתיחת הקובץ
מדיניות לגבי סחר ואחזקה בשנהב
כניסת המדיניות לתוקף: 1/1/21
לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתרים לייבוא וייצוא של חיות בר וערכי טבע מוגנים
מעודכן לשנת 2020
לפתיחת הקובץ
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה – תיקון 2019
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) (תיקון), התש"ף-2019
לפתיחת הקובץ
מדיניות בנושא יבוא וסחר בערכי טבע מוגנים ימיים
דגי מים מלוחים, אלמוגי אבן וחסרי חוליות. עודכן בפברואר 2020
לפתיחת הקובץ
חוות דעת של איגוד מגדלי החיות האקזוטיות בישראל על מדיניות גידול זוחלים לפתיחת הקובץ
מדיניות החזקת חיות בר בישראל לפתיחת הקובץ
עדכון אגרת היתר סחר חיות בר
מעודכן למאי 2020
לפתיחת הקובץ
אגרת היתר סחר
הודעת הגנת חיית הבר תש"פ 2020
לפתיחת הקובץ
מדיניות הרשות בענין הסחר (יבוא ויצוא) בחיות בר.pdf לפתיחת הקובץ
מדיניות והנחיות ליבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים.pdf לפתיחת הקובץ
תקנות להגנת חיית הבר.pdf
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
מדיניות יבוא עופות בר לישראל.pdf לפתיחת הקובץ
כתב אמנת CITES בעברית PDF לפתיחת הקובץ