ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את מרכז חינוך והסברה רמון

ההסטוריה, המורשת, הטבע


מרכז חינוך והסברה רמון נמצא במצפה רמון ומחנך לאהבת הארץ ולשמירה על נופיה ועל מורשתה.

כללי

שלל הפעילויות המוצעות במרכז ההדרכה מתקיימות במרחבי הנגב והערבה, בשטח של כחמישה מיליון דונם. בחלקת ארץ זו נמצא גם מקבץ הערים שעל דרך הבשמים, שהן אתר מורשת עולמית.

במרכז החינוך וההסברה ישנו צוות גדול של מדריכים המלווים טיולים שנתיים, טיולי משפחות, חוגי טבע ופעילויות קהילתיות בקרב האוכלוסייה הבדווית. כמו כן יש שפע מסלולים ובכל דרגת קושי – קלה, בינונית או מיטיבי לכת. המקום שומר על קשר הדוק עם הצבא ומפעיל מערך הדרכות והשתלמויות וסיורים ליחידות השדה. מטרותיו של המרכז ושל הצוות הפועל בו הן לשמור על המגוון הביולוגי של המקום ועל המערכות האקולוגיות של המדבר ולהגביר את המודעות של הציבור לערכי הטבע והמורשת. הפעילויות הידודיות (אינטראקטיביות) ומבוססות על הקשר בין האדם לטבע.
ההדרכות ניתנות בעברית, ערבית ואנגלית.

ABC4354FTydfytd^%$

חדשות

ABC4354FTydfytd^%$

פעילויות במרכז חינוך והסברה רמון

יש המון מה לגלות
גלו פעילויות נוספות ברחבי הארץ
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$