ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שמורת טבע אלות סירין


שמורת טבע פתוחה - ללא תשלום דמי כניסה

ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת טבע אלות סירין

ההסטוריה, המורשת, הטבע


שמורת טבע אלות סירין היא אי של טבע בין שדות מעובדים. ברמת הבזלת רחבת הידיים נובעים שני מעיינות, שסיפקו בעבר מים ליישובים קדומים. בתחום השמורה עובר שביל ישראל, המגיע לעין אולם ולעץ האלה האטלנטית הענק שצומח לידו

מוקדי עניין

  • עין אולם – בית מעיין מנדטורי מבטון מוביל את מי המעיין לבריכת בטון. עודפי המים זורמים אל מחוץ לבריכה ובסביבה הלחה צומחים, בין השאר, נענה משובלת, גרגיר הנחלים, ברוניקת המים ופטל קדוש. ליד המעיין צומחת אלה אטלנטית גדולה ומרשימה.
  • עין חדה – סדרה של שקתות בטון המקבלות את מימיהן מנביעת המעיין. המעיין נובע כל השנה מבית מעיין קטן, עשוי בטון. המים צלולים ונאגרים בבריכה רדודה (5X2 מ'). לצד המים צומחים עץ תמר ועצי תאנה, כמו גם צמחי מים ובהם בירוניקת המים, נענה משובלת, גרגיר הנחלים, פטל קדוש.
ABC4354FTydfytd^%$

חדשות

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$