ABC4354FTydfytd^%$

ארכיאולוגיה ומורשת


בזיליקה בגן לאומי אשקלון - צילם ליעד כהן

ארכיאולוגיה ומורשת


מבצר אנטיפטריס בגן לאומי ירקון - צילם מנו גרינשפן

ארכיאולוגיה ומורשת


תבליט אריה בגן לאומי מבצר נמרוד - צילם דוקטור צביקה צוק

חזון ארכיאולוגיה ומורשת ברשות הטבע והגנים

שימור וטיפוח האתרים הארכיאולוגיים הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, והכשרתם לביקורי קהל, לשם חיזוק הקשר בין הציבור למורשת הארץ.

הפעולות הנעשות לשם כך הן:

  • תמיכה ועידוד משלחות ארכיאולוגיות ממוסדות שונים לחפירה באתרי רשות הטבע והגנים;
  • הכוונה וייזום חפירות ארכיאולוגיות להשלמת החפירה במבנים עתיקים בעלי פוטנציאל לפיתוח תיירותי;
  • שימור האתרים שנחפרו ופיתוחם; הצלת אתרים מסכנת הרס תוך בקרה על מצבם;
  • טיפוח אתרים ארכיאולוגיים והכשרתם לביקורי קהל;
  • קידום הכרזת אתרי מורשת עולמית;
  • איתור של גנים לאומיים חדשים בעלי ערכי מורשת ברמה הלאומית;
  • ייזום חינוך והסברה של אתרים ארכיאולוגיים;
  • הדרכה והכשרה של עובדי הרשות בתחומי ארכיאולוגיה ומורשת.

אתרי עתיקות אלו נחלקים לאתרים ארכיאולוגיים, מהתקופה הפרהיסטורית ועד שנת 1700 לספירה, ולאתרי מורשת שמתוארכים משנת 1700 ועד ימינו, וכוללים בעיקר אתרים מראשית ההתיישבות.
רשות הטבע והגנים מבצעת פעולות לשמירה, שימור ותחזוקה של מאות אתרים מתוך 9,000 אתרי עתיקות הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ.

שאלות נפוצות על ארכיאולוגיה ברשות הטבע והגנים

נתונים מעניינים שכדאי לדעת

70

חפירות ארכיאולוגיות בכל שנה

4

צוותי שימור ואחד בדרך

16

אתרים הוכרזו בארץ כאתרי מורשת עולמית

9,000

אתרים ארכיאולוגיים בשטחי רשות הטבע והגנים מהם 270 בעלי ערכיות גבוהה במיוחד

לכל החדשות בנושא ארכיאולוגיה

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X