חדשות רשות הטבע והגנים

מבצע אכיפה בסיוע מסוק כללי גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סדרים והתנהגות בגנים לאומיים), התשע"ח-2018 – להערות הציבור

21/05/2018

מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בתוקף סמכותה לפי סעיף 18(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, בהתייעצות עם שר הפנים ושר הביטחון, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור השר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, קבעה כללי גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סדרים והתנהגות בגנים לאומיים), התשע"ח-2018

קראו על זה
דייגים בחוף אכזיב בית המשפט העליון קיבל את עמדת רשות הטבע והגנים בדבר איסור הדיג באכזיב משיקולי שמירת טבע

17/05/2018

בית המשפט העליון דחה (ביום רביעי 16.5) על הסף, עתירה של נציגי הדייגים בדבר איסור דייג באכזיב ואימץ למעשה את עמדת רשות הטבע והגנים שהובילה את הנושא ואליה הצטרפה החברה להגנת הטבע בדבר החשיבות הרבה לאסור דיג בשמורת הטבע הימית ראש הנקרה אכזיב למען שמירת הטבע והדגה בים.

קראו על זה
טקס אות העיצוב אות העיצוב הוענק למשרד ברויידא מעוז אדריכלות נוף

15/05/2018

רשות הטבע והגנים העניקה את פרס 'אות העיצוב' בקטגוריית אדריכלות נוף, למשרד ברויידא מעוז אדריכלות נוף במסגרת טקס "אות העיצוב" שהתקיים במוזיאון תל אביב זאת השנה ה-13

קראו על זה

כתבות נבחרות

מוגשות באהבה לטבע, נכתבו על ידי אנשי רשות הטבע והגנים

על איזה נושא תרצו לקרוא?

כל העדכונים החשובים על מה שקורה בטבע הישראלי
X