ABC4354FTydfytd^%$

תכנון שימור ופיתוח


בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים

צילם אדריכל זאב מרגלית
אייקון חזיון מצדה

תכנון שימור ופיתוח

שמירת האיזון הנכון בין השימור והפיתוח

מידע נוסף
אייקון ארכיאולוגיה

משמרים מוסמכים

רשימת נושאי תעודה המוכרים כמשמרי המורשת הבנויה

מידע נוסף

תכנון שימור ופיתוח

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X