איך מכינים שעון חול

ינשוף בודק זמן

שעון חול משמש למדידת פרק זמן קצוב מסוים.

תוכלו להכין בעצמכם שעון חול! פעילות 18- שעון חול