ברווזון ים

30/03/2022

משפחה: ברווזוני ים Lepadidae
שם מדעי: Lepas anatifera

ברווזון ים
ברווזון ים, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

סרטן ישיב הנצמד לעצמים צפים, כמו קורות עץ ומיכלי פלסטיק בעזרת גבעול, שהוא התארכות של הראש. חי באזור הפלאגי, הרחק מהחוף, במושבות גדולות. מסננים מזון מהמים באמצעות רגליהם שעברו הסבה למניפות סינון. חמשת הלוחיות המכסות את גופו משוות לו מראה הדומה לצדפה, אך זהו סרטן ממערכת פרוקי הרגליים, המערכה העשירה ביותר במינים בממלכת החי. באיים הבריטיים בימי הביניים נוצרו מיתוסים סביב ברווזון הים, על מנת להסביר את ההופעה העונתית של עופות מים נודדים, בתקופה שבה עוד לא נודעה הנדידה שלהם. המיתוס הזה יצר את מקור השם המדעי: Lepas משמעותו רכיכה, כיוון שהאמינו שהברווזים והאווזים "בוקעים" מרכיכות ו-anatifera משמעותו "נושא ברווזים".

מקורות

אנציקלופדיה בריטניקה