דיג ספורטיבי

23.07.2018

דיג ספורטיבי הינו דיג למטרות פנאי, ועל הדייגים הנהנים מהים מוטלת החובה לפעול על פי חוק ולעזור לשמור על משאב הדגה.

דייג ספורטבי.jpg
צילום יגאל בן ארי

דייג יקר,
בהיותך דייג ספורטיבי חשוב לנו שתכיר את החוק כדי שתוכל להפיק את מרב ההנאה מספורט הדיג, ויחד נעבוד בשיתוף פעולה מלא. להלן עיקרי תקנות הדיג המעודכנות.

רישיונות דיג ספורטיביים

 • כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג, למעט דיג בחכה מהחוף שמתבצע ללא שימוש באמצעי עזר (רחפן וכד').
 • פקיד הדיג הראשי מנפק שני סוגי רישיונות לדיג ספורטיבי: רישיון אישי ורישיון לספינה.
 • על פי רישיון לדיג ספורטיבי, מותר לדוג בשיטות הבאות, המחייבות החזקת רישיון דיג ספורטיבי בתוקף:
  1. בחכה שמוטלת מהחוף, תוך שימוש באמצעי עזר כלשהו. אמצעי עזר הוא כל אמצעי חיצוני המשנה את מאפייני הדיג המסורתי בחכה מהחוף, כדוגמת רחפן, עפיפון, מצבר או מנוע חשמלי. ודיג מהחוף באמצעותו אינו מצריך רישיון.
  2. בחכה שאינה מוטלת מהחוף. לדיג ביותר מ-3 חכות פעילות נדרש גם רישיון דיג ספורטיבי לכלי שיט הממונע שממנו נעשה הדיג.
  3. בצלילה חופשית ללא שימוש באמצעי נשימה מלאכותיים, ורק בים התיכון.
 • רישיון דיג ספורטיבי לספינה כולל:
  • דיג ב-12 חכות יחידות לכל היותר.
  • דיג בשיטת צלילה חופשית, בים התיכון בלבד.

עיקרי התקנות בחלוקה לאזורים ימיים:

דיג ספורטיבי בים התיכון

• איסור דיג בתקופת הרבייה
בכל שנה יחול איסור דיג עד 90 ימים רצופים בין 1 במרץ ל-1 ביולי, כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי. הודעה על המועד המדויק תפורסם על ידי פקיד הדיג הראשי בעיתון יומי ובאתר אגף הדיג במשרד החקלאות.
איסור זה אינו תקף לדיג בחכה מהחוף ולדיג מכמורת.
• איסור דיג דקרים (לוקוסים) בתקופת הרבייה
איסור דיג של דגים השייכים לתת-משפחת הדקרים (לוקוס) יחול בהתאם להודעת פקיד הדיג הראשי.

דיג ספורטיבי בכנרת

 • שיטת הדיג היחידה ברישיון המותרת בכנרת היא דיג בחכה ומספינה בלבד.
 • איסור דיג בתקופת הקינון וההטלה של דג אמנון הגליל
  בכל שנה יחול איסור דיג בכל אמצעי שהוא עד 90 ימים רצופים בין 15 במרץ ל-15 ביולי, כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי. האיסור תקף בשטחים הבאים:

בתקופה זו הדיג מותר מחוץ לטווח 100 מטרים מקו החוף בכל שטח האגם.
הודעה על המועד המדויק ועל תחום השטח תפורסם על ידי פקיד הדיג הראשי בעיתון יומי ובאתר אגף הדיג במשרד החקלאות

דיג ספורטיבי במפרץ אילת

 • שיטת הדיג הספורטיבי היחידה ברישיון המותרת במפרץ אילת היא דיג בחכה ומספינה בלבד.
 • הדיג מותר רק מחוץ לטווח 300 מטרים מקו החוף.
 • אזורים אסורים בדיג*:

 

* את נקודות הציון המדויקות של אזורים אלו ניתן למצוא במסמך "פקודת ותקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005" .