מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג

22.10.2017
דגים בים
צילום שבי רוטמן

בחודש דצמבר 2016 נכנסו לתוקפן תקנות הדיג המעודכנות. עדכון התקנות הוא חלק ממערך שיקום ענף הדיג בים התיכון. את התקנות קבע ועדכן אגף הדיג במשרד החקלאות, והן אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת.

רשות הטבע והגנים היא הגוף הרשמי במדינת ישראל שממונה על אכיפת חוקי שמירת הטבע בארץ, והחל מינואר 2018 רשות הטבע והגנים ממונה גם על הפיקוח על הדיג בישראל ועל אכיפת תקנות הדיג ופקודת הדיג.

מטרת החוק, התקנות והנהלים היא להביא לשיפור מצב ענף הדיג בישראל באמצעות ניהול מקיים של משאב הדגה. הניהול ייעשה באמצעות מחקר, ממשק דיג, פיקוח ואכיפה של התקנות. על מנת לאכוף את תקנות הדיג המעודכנות ופקודת הדיג רשות הטבע והגנים הקימה מערך פיקוח ימי שפועל בים התיכון, במפרץ אילת ובכנרת.

כדי להבטיח גישה נוחה וברורה לתקנות המעודכנות הכנו מסמך המציג את עיקרן. חשוב להדגיש שמובאים בו עיקרי הדברים, המהווים הסבר בלבד, והם אינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "פקודת ותקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל".

תוכן זה אינו מחליף את תקנות הדיג המחייבות על פי חוק.
את המסמכים המלאים, הכוללים תקנות ותיקות ומעודכנות, ניתן למצוא באתר משרד החקלאות.

דייג, חשוב לדעת:

  • התקנות נקבעו על ידי אגף הדיג של משרד החקלאות, ורשות הטבע והגנים נבחרה לאכוף אותן בשטח.
  • בכוונת רשות הטבע והגנים לאכוף את החוק ברגישות אך בנחישות – אל מול כל שיטות הדיג, כל המגזרים וכל הדייגים.
  • כשאתה פוגש פקח של רשות הטבע והגנים בים, בחוף או במעגן, אתה מחויב על פי חוק להזדהות, להציג רישיונות ולציית להוראות הפקח.
  • הדיג בשמורות טבע ימיות אסור בהחלט על-פי חוק.
  • הדיג והסחר של מינים מוגנים אסור גם מחוץ לשמורות הטבע.

מצורפת רשימת המינים המוגנים המלאה

עדכון הוספת דקר אלכסנדרוני לרשימת המינים המוגנים (2021)

 

אנא, שמרו על התקנות ועל החיים בים
אל תסתכנו בקנסות ובעונשים מיותרים