דרבן - Hystrix indica

בעל החיים הגדול בישראל מסדרת המכרסמים.

דורבן דורבן

מניעת נזקים של יונקים ועופות לחקלאות – מידע לחקלאי – בהפקת ד"ר סיימון נמצוב, רשות הטבע והגנים

תיאור כללי

הדרבן (Hystrix indica) הוא בעל החיים הגדול בישראל מסדרת המכרסמים. אורך גופו כ-90 ס"מ, אורך זנבו כ-15 ס"מ ומשקלו כ-13 ק"ג. גופו של הדרבן מכוסה קוצים שאורכם עד 50 ס"מ. קוצי הדרבן משמשים לו רק להגנה פסיבית מפני טורפים, והוא אינו מסוגל "לירות" אותם. כשהדרבן חש סכנה הוא מסמר את הקוצים ואלו רוטטים ומשמיעים רעש מאיים.

תזונה והתנהגות

הדרבן הוא בעל חיים צמחוני הניזון לרוב מפקעות ומשורשים של צמחים. הדרבן הוא פעיל לילה. בשעות היום הוא מסתתר במחילות או בסבך צמחייה. דרבנים נעים בשבילים קבועים, תכונה המקלה על גילוי מאורותיהם ועל המקומות שמהם הם נכנסים לשטחים חקלאיים. הדרבנים הם בעלי חוש ריח מפותח.

נזקים לחקלאות

  • אכילת תוצרת חקלאית תת-קרקעית כגון שורשים, בצלים, ופקעות למיניהם.
  • אכילת פירות וירקות.
  • כרסום גזעים ושורשים של עצים, עד מצב של "חיגור" (כרסום הגזע הגורם לתמותת העץ).
  • כרסום צינורות השקיה וממטרות העשויים פלסטיק.
  • חפירת מחילות במטעים ובפרדסים.

טיפולים למניעת נזקים

מיגון:

הדרך היעילה ביותר למנוע כניסת דרבנים לשטח חקלאי היא הקפת החלקה בגדר רשת בעלת עין-רשת קטנה מ-10 ס"מ, ובגובה 1.3 מטרים. הגדר צריכה להיות בעלת "שמלה" הפרוסה כלפי חוץ למרחק של 50 ס"מ ומכוסה באבנים. גדר חשמלית יעילה גם היא נגד דרבנים בתנאי שהיא מוצבת על עמודים הנוטים החוצה בזווית בת 45 מעלות. הגדר החשמלית צריכה לכלול לפחות ארבעה חוטים, הנמוך ביניהם בגובה של 10 ס"מ.

פרטים נוספים נמצאים בחוברת "גידור למניעת כניסת חיות בר לשטחי חקלאות: עקרונות הקמה ותחזוקה", שהפיקה רשות הטבע והגנים. החוברת נכללת גם במדור מידע לחקלאים

הרתעה:

כלב שמירה, חופשי או רץ לאורך כבל, ימנע כניסת דרבנים לחלקות קטנות. ניתן גם להיעזר באמצעי הפחדה המשלבים קולות ו/או תאורה כגון תותחי גז, סירנות ואורות חזקים מהבהבים. חשוב לשלב ולהחליף לעתים קרובות את השימוש באמצעים אלה. ניתן לשאול חלק מציוד זה מפקחי רשות הטבע והגנים.
מניעת כרסום: למניעת כרסום או "חיגור" גזעי עצים יש לעטוף אותם בנייר אלומיניום או בחוטי ברזל. למניעת כרסום צינורות השקיה יש להטמינם באדמה, או לכסותם ביריעות כגון "פלריג". צינורות פיקוד דקים יש לכסות בקפיצי מתכת (ראה תמונה). פרטים נוספים נמצאים בחוברת "נזקי חיות בר לצינורות השקיה: אפיונים, בעלי חיים ופתרונות", שהפיקה רשות הטבע והגנים. וגם במדור מידע לחקלאים
חומרי דחייה: ריסוס צינורות ההשקיה בחומרי דחייה כגון "אדיר" ו"ארבין" מונע מדרבנים מלכרסמם. פיזור ריחות של טורפים בחלקה, כגון שתן וגללים של כלבים, מונע כניסת דרבנים לשטח. אמצעי זה יעיל לזמן קצר.

ציד ולכידה:

ציד ולכידת דרבנים הן שיטות יעילות למניעת נזקים בטווח הקצר. לפקחי רשות הטבע והגנים יש אמצעים וידע ללכידת דרבנים. לנקיטת פעולות ציד ולכידה דרוש היתר בכתב מהפקח האזורי של רשות הטבע והגנים. שימוש ברעל או בחומר הרדמה – אסור.

חשוב לדעת

הדרבן הוא חיית בר מוגנת. אין להשתמש כנגד דרבנים ברעל או בחומר הרדמה מכל סוג שהוא.
החוק בישראל קובע: ציד ולכידה של חיות בר היא פעולה המותרת בישראל רק לפקחי רשות הטבע והגנים, או למי שהוסמך לכך בכתב על ידי רשות הטבע והגנים.
מדור מידע לחקלאים