הדלקת כתובות אש - בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש

מאת: יוסי פרידמן - מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים 04/10/2021

דרישות מיוחדות להבטחת הבטיחות באירוע שנעשה בו שימוש באש

חנוכיה במצדה - צילם ינון לוי
חנוכיה במצדה - צילם ינון לוי, חנוכיה במצדה - צילם ינון לוי

בכל אירוע שמתבצע בו שימוש באש  ימונה אדם בוגר כאחראי .

הסיכונים המרכזיים הדורשים תשומת לב מיוחדת:

 • כוויות כתוצאה ממגע עם האש או מקרבה אליה
 • שימוש בחומרים לא נכונים או אסורים שעלולים לגרום להצתה ולפגיעה קשה במדליקי כתובות האש
 • פגיעה מיתדות או מחוטי ברזל מתוחים (מיתרים) המחזקים את כתובות האש במהלך הטקס ולאחריו
 • התמוטטות של מערכת כתובות אש שלא נתמכו ולא עוגנו כראוי והיפגעות מהם

 

הדלקת כתובות אש, ארגון השטח וההכנות:

 • בסמוך לכתובות האש יהיו 4 מחבטים  ו-4 מטפים לכיבוי.
 • רצוי לדאוג במידת האפשר לצינור מים בקרבת מקום ובהישג יד.
 • טקסי האש והדלקת כתובות האש יתקיימו בשטחים פתוחים בלבד .
 • אסור לקיים אירוע שיש בו שימוש באש בשטח הצמוד למבנים ,שטח הנמצא בתוך חורשת עצים או צמוד אליה, שטח חנייה של כלי רכב, מתחת לקווי מתח עליון, בקרבת כביש, בקרבת מתקני דלק וגז, סמוך לחומרים מסוכנים.

המרחק המזערי משטח הסכנה המותר לביצוע האירוע יהיה 25 מטר.

אם יש חריגה מהוראה זו, ויש חריגות משטח הסכנה, חובה להיוועץ עם נציגי תחנת הכיבוי האזורית.

 • אסור לשלב אמצעי פירו-טכני בתוך מתקני האש.
 • האזור שמותקנות בו כתובות האש יסומן באופן שהקהל  והצופים לא יוכלו להיכנס ולגשת אליו.
 • יש להקפיד על מרחק של 30 מ' לפחות בין הלהבות לבין קהל  הצופים.
 • ימונה צוות שיהיה אחראי לדאוג לכיבוי האש בשעת הצורך. צוות זה יתודרך ויכיר את המחבטים ואת המטפים וידע איך לפעול במצבי חירום ואיך להזעיק את שירותי הכבאות בשעת הצורך.
 • יש לקחת בחשבון את כיוון הרוח ואת מיקום הסיסמאות הדולקות ביחס לקהל, וזאת כדי שהעשן והלהבות לא יופנו כלפי הקהל.
 • הסיסמאות תהיינה מרוחקות כ-2.5 מ' זו מזו.
 • בעת ההכנה להדלקת האש יש להקפיד על שימוש בסולר או בקרוסין (נפט). יש להרטיב את בדי היוטה
 • שהסיסמאות וכתובות האש בנויות מהם בחומרים אלו בלבד.
 • אין להשתמש בבנזין, בכוהל, באצטון או בכל חומר אחר.
 • לפני הדלקת הכתובות והמתקנים יש להרחיק את כל הנוזלים והחומרים הדליקים מסביבת האש, הקהל וכתובות האש.
 • סמוך לכתובת האש, ובמרחק בטוח ממנה, תוצב עמדת כיבוי.
 • נוסף לעמדת הכיבוי יימצאו במקום 5 דליי מים. הלפידים שבאמצעותם מדליקים את כתובות האש יכובו אך ורק על ידי טבילה בדליי המים.
 • הדלקת הסיסמאות תבוצע על ידי אדם בוגר.
 • יש להקפיד כי בגדיהם של מדליקי האש יהיו יבשים וארוכים ושהם ינעלו נעליים גבוהות.
 • הספגת כתובות האש תיעשה כשעתיים לפני הטקס. בשום אופן אין לעשות זאת במהלך הטקס.
 • בעת העמדת הכתובות יש לדאוג לעגינה נכונה באמצעות חוטי ברזל ויתדות ולסמנם בסימון בולט,
 • הדלקת הכתובות תיעשה באמצעות לפיד שעווה או באמצעות מוט עץ שאורכו 1.5 מ' לפחות ובקצהו יוטה טבעית מלופפת בחוט ברזל וספוגה בסולר.
 • אין להשתמש בלפיד הבנוי מקופסת שימורים.
 • אין לכבות כתובות אש וסמלי אש בעת בערתם (למעט במצבי חירום).

לאחר פירוק הכתובות והסמלים יש להשאיר את השטח נקי ומסודר