יבוא דגי נוי

15.08.2019
Amphiprion ocellaris צילם שני בן-עמי 101 גני חיות

🐟רשימה שחורה:

רשימת דגים האסורים ביבוא, סחר והחזקה בישראל.

מינים שאינם כלולים ברשימה השחורה  מותרים ביבוא, בכפוף להיתר מרשות הטבע והגנים.

שים לב להערות המצוינות בסוף הרשימה השחורה.

 

🐟הליך להגשת בקשה:

  1. עליכם להסדיר היתר סחר באמצעות פורטל היתרים , על מנת להיות סוחר מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.
  2. במקביל להסדרת היתר סחר יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל: import@npa.org.il   מצורף טופס בקשה להיתר ייבוא. אין צורך למלא את שמות המינים,  אלא לציין 'דגים'.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. היתר יבוא לדגים אינו כרוך בתשלום אגרה.
  5. ההיתר הינו רב פעמי ותוקפו לחצי שנה, ניתן לייבא מארצות שונות וללא הגבלת כמות.
  6. עם קבלת היתר יבוא יש לפנות לאגף הדייג במשרד החקלאות לבירור הצורך בקבלת היתר נוסף, לדוא"ל shadyik@moag.gov.il .
  7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים על הכמויות שהובאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).

קטגוריות