הנחיות לפעילות חץ וקשת

מאת: יוסי פרידמן - מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים 04/10/2021

השימוש בחץ וקשת יתקיים בהשגחת מדריך  חץ וקשת מקצועי בוגר קורס מדריכים רשמי של וינגייט או מקביל בעל ניסיון בירי בחץ וקשת.

קליעה למטרה בכוכב הירדן
קליעה למטרה בכוכב הירדן, קליעה למטרה בכוכב הירדן
 • אזור ההמתנה שבו ימתינו היורים לתורם יהיה מרוחק לפחות 10 מטרים מאחורי קו הירי.
 • שטח הירי יתוחם בחבל או סרט סימון למניעת כניסת אנשים .
 • בקו הירי יעמוד אדם אחד בלבד .
 • הירי יתבצע  בלבוש הולם, בנעליים בלבד, תוך שימוש בציוד תקין כפי שנדרש לאימון.
 • ירי בחץ וקשת יתבצע מקו הירי בלבד ולכיוון המטרה .
 • הכנסת חץ לקשת ודריכתה תתבצע אך ורק לפני הירי ורק לכיוון המטרה ובנוכחות המדריך.
 • אין לדרוך קשת או לירות לכיוון המטרה כאשר נמצאים אנשים מעבר לקו הירי.
 • אין לחצות את קו הירי כל עוד מתבצע ירי.
 • יש לשמור על ערנות מלאה בכל זמן הירי והאימון- כל מתאמן המזהה בעיית בטיחות , מחויב להביא להפסקת הירי של הקשתים ע"י קריאה ואזהרה בנוגע לבעיית הבטיחות.
 • אין לבצע ירי כאשר תנאי התאורה אינם מאפשרים תצפית טובה ותנאי בטיחות מלאים.
 • שליפת חיצים מהמטרה תתבצע כאשר הקשת עומד מצד החיצים ואין קשתים אחרים מאחורי החיצים.
 • כאשר יורים בחץ וקשת , אין לבצע כל פעילות אחרת בתחומי המגרש.