ה-"רובו-נץ" הגיע לישראל!

24/08/2012

עופות בר גורמים נזק לחקלאות? ציפורים מסכנות נתיבי תעופה?

ניסוי טיסן רובו-נץ - צילם יפתח מגן
ניסוי טיסן רובו-נץ - צילם יפתח מגן

רשות הטבע והגנים מציגה פתרון חדש ומקורי לקונפליקט בין עופות הבר לאדם : טיסן שהוא העתק מושלם של נץ, ושנועד להבריח את עופות הבר משדות חקלאיים, בריכות דגים מזבלות ונתיבי תעופה- ללא כל פגיעה בעופות.
הטיסן, שכבר זכה לכינוי "רובו- נץ", פותח בספרד על ידי חברת bird raptor international במשך כ-15 שנים, שבמהלכן אף נבחן הטיסן במנהרות אוויר- כך שתעופתו תחקה במדויק את זו של הדבר האמיתי.
בשבוע האחרון הגיע משלחת מטעם החברה לישראל בהזמנת רשות הטבע והגנים, ובימים האחרונים מבצעים האקולוגים של הרשות והחברה ניסויים הבוחנים את יעילותו של ה"רובו- נץ" בישראל, אשר מציעה מגוון של עופות מים וסוגים שונים של מוקדי אדם וחקלאות. המשלחת ההולנדית התארחה בקיבוץ הזורע.
אוהד הצופה, אקולוג העופות של רשות הטבע והגנים: " הדרך הטובה ביותר לצמצם קונפליקט בין חיות הבר לאדם הוא על ידי מתן פתרונות אקולוגיים, שמתייחסים לא רק לצרכי האדם המודרני אלא גם להתנהגות של חיות הבר, שעוצבה במשך אלפי שנות אבולוציה. עופות הבר אינם יודעים לפחד מירי, שכן זה קיים רק בתקופה המודרנית. במקרים רבים ירי לעבר להקת עופות ייפגע בכמה מהם, אך הלהקה תשוב במהרה למקום. לעומת זאת, כבר שנים רבות ידוע שפחד מדורסים קיים אצל עופות המים מרגע שבקעו מהביצה, כאינסטינקט. הטיסן מחקה את דאייתו של נץ בצורה מדויקת ואכן- מרגע שהצללית של הנץ מופיעה בשמיים הלהקות מתרוממות מהקרקע ועוזבות את המקום, וההתנהגות הזו זהה ברוב גדול של המינים והמקומות שבדקנו. התוצאות היו מאוד מרשימות ואנחנו מקווים שרבים מהמקומות שלהם הוצג ה"רובו- נץ" אכן יאמצו אותו."
ד"ר נעם לידר, אקולוג ראשי של רשות הטבע והגנים: "פתרון שמבוסס על אקולוגיה הוא במקרים רבים הטוב ביותר, ולא רק מאחר שהוא מצמצם את הפגיעה בחיות הבר, אלא פשוט כי זה הפתרון היעיל ביותר לבעיה ולקונפליקט בין חיות הבר לאדם. העיקרון הזה עובד במקרה של ה"רובו- נץ" ויעבוד גם בקונפליקטים אחרים שקיימים בישראל בין חיות הבר לשימושי האדם. כך לדוגמא, התרבות התנים היא תוצאה ישירה של היעדר סניטציה סביב ליישובים חקלאיים- אך ברגע שיקפידו על השלכת פגרים מוסדרת ועל צמצום מקורות המזון הלא טבעיים של התנים, התפרצות התנים סביב ליישובים אלו תיפתר כמעט מעצמה."