חזון החיבולנס

24/11/2019

חיבולנס רשות הטבע והגנים מהווה אמצעי לשמירה על ערכי הטבע וחיות הבר המוגנים של ישראל, ומחבר בין האדם למקום על ידי שיתוף קהילות שונות בחברה הישראלית. הסיוע לבעלי חיים פגועים באמצעות שיתוף הציבור במאמץ להצלתם מנחיל את חשיבות השמירה על הטבע, ערכי רשות הטבע והגנים ומסייע בהתמודדות מול האיומים העומדים בפניהם.

אילנה חיבולנס בין הארגזים
אילנה חיבולנס בין הארגזים
  • עובדי ומתנדבי החיבולנס יפעלו במקצועיות, במסירות ובשירותיות אל מול הציבור הרחב
  • עובדי ומתנדבי החיבולנס יפעלו לשמירה על הטבע – על בתי הגידול הטבעיים, על תפקוד המערכות האקולוגיות ועל מגוון בעלי החיים – בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים ובשטחים הפתוחים.
  • פעילות החיבולנס תתבצע בראש ובראשונה משיקולי שמירת טבע, אך תתבצע גם תוך שיקולים אחרים ובהם רווחת בעלי החיים, רגשות הציבור ועוד.
  • עובדי ומתנדבי החיבולנס מאמינים בקשר של האדם לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמורשתה, ויפעלו לקירוב, שיתוף וחינוך הציבור לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת.

תגיות

קטגוריות